بازگشت به خانه یا فرار از خانه
مطالعه بیشتر

بازگشت به خانه یا فرار از خانه

بازگشت به خانه یا فرار از خانه کاغذ سفیدی بردارید. کلمه ی « خانه » را بالای صفحه بنویسید. به کودکی خود بروید. به « خانه » فکر کنید و هر کلمه ی که در مورد « خانه » به ذهنتان می رسد را بنویسید. حالا کلمه ی «خانه» را از بالای صفحه پاک کنید […]

عشق یک داستان است
مطالعه بیشتر

عشق یک داستان است

اشترنبرگ پس از صورت بندی نظریه ی مثلثی عشق ، نظریه ی دیگری را مطرح کرد که در متون علمی از آن به عنوان یک فرانظریه یاد می شود. نظریه ی جدید او مبتنی بر این فرض است که عشق یک داستان است و هر فردی داستان خاص خودش را از عشق دارد و فهم […]

هشت نوع عشق از نظر اشترنبرگ
مطالعه بیشتر

هشت نوع عشق از نظر اشترنبرگ

هشت نوع عشق از نظر اشترنبرگ اشترنبرگ هشت نوع عشق را مطرح میکند: فقدان عشق: در این رابطه هیچ یک از عناصر عشق حضور ندارد. این رابطه را در زندگی روزانه با مردم عادی داریم. اگر احساستان درباره ی شریک زندگی تان از این نوع باشد، می توان گفت که رابطه تان در معرض خطر […]

نظریه مثلثی عشق
مطالعه بیشتر

نظریه ی مثلثی عشق

نظریه ی مثلثی عشق اشترنبرگ (۱۹۸۷) در نظریه ی مثلثی عشق خود، عشق را به سه بخش قسمت می کند الف – میل ب – صمیمیت ج – تعهد «میل» به انگیزه هایی اشاره دارد که به عشق رهنمون می شوند. (انگیزه هایی مانند جذابیت و تمایلات جنسی) اما از طرف دیگر به نیاز هایی […]

خواستگاری و رسمی شدن آشنایی
مطالعه بیشتر

خواستگاری و رسمی شدن آشنایی

خواستگاری و رسمی شدن آشنایی خواستگاری یک سنت قدیمی است. ما ایرانیان از طریق این سنت برای ازدواج با یکدیگر آشنا میشویم. اما امروزه به نظر می رسد که این سنت و این رسم با مشکل رو به رو شده است. برخی از جوانان فرآیند آشنایی را طی می کنند و از خواستگاری و رسمی […]

ده اشتباه در فرایند آشنایی قبل از ازدواج
مطالعه بیشتر

ده اشتباه در فرآیند آشنایی قبل از ازدواج

ده اشتباه در فرآیند آشنایی قبل از ازدواج در فرآیند آشنایی ممکن است چند اشتباه بزرگ از طرف ما رخ دهد. ده اشتباه در فرآیند آشنایی قبل از ازدواج، به ترتیب عبارتند از: ۱- سؤالات کافی نمی پرسیم. بسیاری از ما قبل از شروع یک ارتباط ، حتی به اندازه ی زمانی که می خواهیم […]

محدودیتهای آشنایی قبل از ازدواج
مطالعه بیشتر

محدودیتهای آشنایی قبل از ازدواج

محدودیتهای آشنایی قبل از ازدواج به طور واضح آشنایی می تواند تجربه ی با ارزشی باشد اما محدودیتها و معایب خاص خودش را هم دارد که در چهار مورد خلاصه می کنیم. ۱- در فرایند آشنایی هر دو نفر تلاش می کنند تا فقط جنبه های مثبت خود را بیان کنند. البته این معمول است […]

فواید آشنایی قبل از ازدواج
مطالعه بیشتر

فواید آشنایی قبل از ازدواج

فواید آشنایی قبل از ازدواج ۱- از فواید آشنایی قبل از ازدواج، مشاهده ی متفاوت بودن افراد با یکدیگر است که، به ما کمک می کند تا گستره ی تفاوتها را در افراد جامعه ی خود مشاهده کنیم. همه ی ما به واقع منحصر به فرد هستیم و علی رغم شباهتهای فراوانی که با هم […]

نظریه های آشنایی قبل از ازدواج
مطالعه بیشتر

نظریه های آشنایی قبل از ازدواج

نظریه های آشنایی قبل از ازدواج از نظریه های آشنایی قبل از ازدواج، دو نظریه ی قدیمی، وجود دارد. یکی نظریه ی همسان همسری و دیگری نظریه ی ناهمسان همسری. نظریه ی همسان همسری از نظریه های آشنایی قبل از ازدواج بر این فرض استوار است، که هر چه شباهتها و همانندیها بیشتر باشد دو […]

نقش جذابیت در ازدواج
مطالعه بیشتر

نقش جذابیت در ازدواج

نقش جذابیت در ازدواج معمولاً اولین عنصر محرک برای آشنایی با یک نفر جذابیت اوست . جذابیت در آغاز و گسترش آشنایی زن و مرد تأثیر به سزایی دارد. در مطالعات انجام شده بر روی نقش جذابیت در ازدواج،  این نتیجه بدست آمده است که جذابیت ظاهری بیشترین تأثیر غیرمنطقی را بر اکثریت افراد دارد […]