نقش مسكن در ازدواج
مطالعه بیشتر

نقش مسکن در ازدواج

نقش مسکن در ازدواج تهیه مسکن مناسب بر عهده ی پسر است. در دوران عقد از پسر و خانواده ی او انتظار می رود که مسکن مناسبی را تهیه کنند تا در پایان این دوران، عروس و داماد زندگی مشترک و جدید خود را در آن آغاز کنند. همانگونه که جهیزیه دارای معانی ضمنی است. […]

نقش مهریه در ازدواج
مطالعه بیشتر

نقش مهریه در ازدواج

نقش مهریه در ازدواج معمولاً قبل از عقد برای دختر مهریه ای معین می شود. معمولاً تعیین مهریه در یک جلسه خانوادگی با حضور اعضای اصلی خانواده دختر و پسر قبل از عقد، مشخص می شود. حضور در این جلسه خانوادگی نشان از اهمیت جایگاه فرد حاضر در خانواده دارد. معمولاً افرادی که به آن […]

نقش جهیزیه در ازدواج
مطالعه بیشتر

نقش جهیزیه در ازدواج

نقش جهیزیه در ازدواج جهیزیه تهیه ی وسایل خانه از طرف دختر است. اما جهیزیه به جز واقعیت آن که تهیه وسایل خانه است معانی دیگری را نیز دربردارد. داشتن و نداشتن جهیزیه، ارزش اقتصادی جهیزیه و کم و زیاد بودن آن، هرکدام معنای خاصی را نسبت به دختر و جایگاه او در زندگی آینده […]

مشکلات و مزایای دوران عقد
مطالعه بیشتر

مشکلات و مزایای دوران عقد

مشکلات و مسائل دوران عقد شامل پنج مسأله و موضوع می شود. موضوعات فردی، موضوعات بین فردی، موضوعات مربوط به خانواده ی همسر، موضوعات بین خانواده ها و موضوعات مربوط به خانواده ی خود.   انواع مشکلات دوران عقد موضوعات فردی تشکیل خانواده و ازدواج امری است که با استرس و فشار روانی همراه است. […]

تجربه زندگی مشترك بدون تجربه عقد
مطالعه بیشتر

تجربه زندگی مشترک بدون تجربه عقد

تجربه زندگی مشترک بدون تجربه عقد برخی از خانواده ها به دلیل تعجیل یا به دلیل مسائل اقتصادی و هزینه های مراسم مختلف، عقد و عروسی را باهم برگزار می کنند یا به عبارت دیگر پس از دوران نامزدی با برگزاری همزمان عقد و عروسی دختر و پسر را به خانه ی بخت می فرستند. […]

تجربه ی عقد بدون تجربه ی نامزدی
مطالعه بیشتر

تجربه ی عقد بدون تجربه ی نامزدی

تجربه ی عقد بدون تجربه ی نامزدی برخی از خانواده ها تجربه ی نامزدی را از دختر و پسر خود سلب می کنند و به دلایل مذهبی و قانونی پس از دوران کوتاه آشنایی، آنها را به سمت عقد و دوران عقد، هدایت می کنند. نبود تجربه ی نامزدی شرایط ویژه ای را بر دختر […]

ضرورتهای دوران عقد
مطالعه بیشتر

ضرورتهای دوران عقد

ضرورتهای دوران عقد به طور سنتی اکثر افراد ازدواج را یک تصمیم می دانند اما ما معتقدیم که ازدواج یک فرایند است. فرایند، ترجمه ی کلمه ی Process است که ریشه لاتین آن به معنی« پیش رفتن » است و تلویحاً پیشرفت گام به گام به سوی هدفی را می رساند. (دکتر پورافکاری، فرهنگ جامع […]

تفاوت عقد با نامزدی
مطالعه بیشتر

تفاوت عقد با نامزدی

تفاوت عقد با نامزدی دوران عقد با دوران نامزدی به طور عمده در سه مقوله باهم تفاوت دارند که این تفاوتها عبارتند از الف) تعهد ب) ارتباط جنسی و ج) قطعیت. با عقد تعهد همسران با تعهدات قانونی و حقوقی همراه می شود. درصورتی که فردی به تعهد خود وفادار نباشد یا آن را برهم […]

تعریف دوران عقد
مطالعه بیشتر

تعریف دوران عقد

تعریف دوران عقد برخلاف تعریف نامزدی، تعریف عقد از نظر اکثر مردم تعریف مشخص و واحدی است. هرچند برخی از افراد در سالهای اخیر دوران عقد را با دوران نامزدی اشتباه گرفته اند. اما از نظر اکثر مردم دوران عقد به دورانی گفته می شود که با عقد ازدواج آغاز می شود و با شروع […]

ترس از نامزدی قبل از ازدواج
مطالعه بیشتر

ترس از نامزدی قبل از ازدواج

ترس از نامزدی قبل از ازدواج برخی از خانواده ها به خوبی فرایند نامزدی را می پذیرند و به دختر و پسر جوان اجازه می دهند که این دوره را قبل از عقد رسمی طی کنند. اما برخی از خانواده ها سعی می کنند، حتی المقدور از نامزدی پرهیز کنند و سریعاً این دوره را […]