تجربه زندگی مشترك بدون تجربه عقد
مطالعه بیشتر

تجربه زندگی مشترک بدون تجربه عقد

تجربه زندگی مشترک بدون تجربه عقد برخی از خانواده ها به دلیل تعجیل یا به دلیل مسائل اقتصادی و هزینه های مراسم مختلف، عقد و عروسی را باهم برگزار می کنند یا به عبارت دیگر پس از دوران نامزدی با برگزاری همزمان عقد و عروسی دختر و پسر را به خانه ی بخت می فرستند. […]

تجربه ی عقد بدون تجربه ی نامزدی
مطالعه بیشتر

تجربه ی عقد بدون تجربه ی نامزدی

تجربه ی عقد بدون تجربه ی نامزدی برخی از خانواده ها تجربه ی نامزدی را از دختر و پسر خود سلب می کنند و به دلایل مذهبی و قانونی پس از دوران کوتاه آشنایی، آنها را به سمت عقد و دوران عقد، هدایت می کنند. نبود تجربه ی نامزدی شرایط ویژه ای را بر دختر […]

ضرورتهای دوران عقد
مطالعه بیشتر

ضرورتهای دوران عقد

ضرورتهای دوران عقد به طور سنتی اکثر افراد ازدواج را یک تصمیم می دانند اما ما معتقدیم که ازدواج یک فرایند است. فرایند، ترجمه ی کلمه ی Process است که ریشه لاتین آن به معنی« پیش رفتن » است و تلویحاً پیشرفت گام به گام به سوی هدفی را می رساند. (دکتر پورافکاری، فرهنگ جامع […]

تفاوت عقد با نامزدی
مطالعه بیشتر

تفاوت عقد با نامزدی

تفاوت عقد با نامزدی دوران عقد با دوران نامزدی به طور عمده در سه مقوله باهم تفاوت دارند که این تفاوتها عبارتند از الف) تعهد ب) ارتباط جنسی و ج) قطعیت. با عقد تعهد همسران با تعهدات قانونی و حقوقی همراه می شود. درصورتی که فردی به تعهد خود وفادار نباشد یا آن را برهم […]

تعریف دوران عقد
مطالعه بیشتر

تعریف دوران عقد

تعریف دوران عقد برخلاف تعریف نامزدی، تعریف عقد از نظر اکثر مردم تعریف مشخص و واحدی است. هرچند برخی از افراد در سالهای اخیر دوران عقد را با دوران نامزدی اشتباه گرفته اند. اما از نظر اکثر مردم دوران عقد به دورانی گفته می شود که با عقد ازدواج آغاز می شود و با شروع […]

ترس از نامزدی قبل از ازدواج
مطالعه بیشتر

ترس از نامزدی قبل از ازدواج

ترس از نامزدی قبل از ازدواج برخی از خانواده ها به خوبی فرایند نامزدی را می پذیرند و به دختر و پسر جوان اجازه می دهند که این دوره را قبل از عقد رسمی طی کنند. اما برخی از خانواده ها سعی می کنند، حتی المقدور از نامزدی پرهیز کنند و سریعاً این دوره را […]

مرزها و حریم ها در دوران نامزدی
مطالعه بیشتر

مرزها و حریمها در دوران نامزدی

مرزها و حریمها در دوران نامزدی مهمترین حریم و مرز زمان نامزدی، رابطه ی جنسی است. نامزدی یک ازدواج نیمه تمام است. از آنجا که نامزدی یک ازدواج کامل نیست، بنا براین نباید انتظار داشت که آنچه را افراد به طور کامل در زندگی مشترک تجربه می کنند، در این دوره تجربه کنند. ارتباط جنسی […]

تعهد در دوران نامزدی
مطالعه بیشتر

تعهد در دوران نامزدی

تعهد در دوران نامزدی بدون تعهد هر رابطه ای سطحی، ظاهری و بدون سمت و سو خواهد بود. هر آشنایی معطوف به ازدواج پس از مدتی اگر به تعهد خاصی نرسد، در واقع یک آشنایی ناکام خواهد بود. در مورد تعهد دادن و قول ازدواج دو مشکل اصلی وجود دارد. یکی این که برخی افراد […]

ازدواج اجباری
مطالعه بیشتر

ازدواج اجباری

ازدواج اجباری لازم است به این نکته توجه کنیم که نباید افراد برای ازدواج باهم در اجبار باشند. لازم است که افراد با رضایت باهم ازدواج کنند. در صورتی که فردی نخواهد با کسی ازدواج کند، هرچند دلایل او منطقی و درست هم نباشد، به نفع هردو نفر است که باهم ازدواج نکنند و چه […]

اهمیت نامزدی قبل از ازدواج
مطالعه بیشتر

اهمیت نامزدی قبل از ازدواج

اهمیت نامزدی قبل از ازدواج دوران نامزدی یک دوره ی حد واسط است، که فرد را آماده ی ورود به زندگی مشترک می کند. در این دوره ارتباط نامزدها با یکدیگر بیشتر می شود و در این ارتباط بیشتر، شناخت افراد از یکدیگر عمق پیدا می کند. در دوران نامزدی، خانواده و دوستان فرد وارد […]