خصوصیات کودکان در دوره دبستانی
مطالعه بیشتر

خصوصیات کودکان در دوره دبستانی

خصوصیات کودکان در دوره دبستانی دوره سوم کودکی که شش تا دوازده سالگی را در بر می گیرد ، به دوره دبستانی معروف و آغاز آموزش رسمی کودک است.کودک در این دوره، خواندن، نوشتن و حساب گردن را می آموزد، علاقمند است کارهایش را خوب انجام دهد، محتاطانه عمل می کند، اعتماد به نفس داردو […]

خصوصیات کودکان در دوره پیش دبستانی
مطالعه بیشتر

خصوصیات کودکان در دوره پیش دبستانی

خصوصیات کودکان در دوره پیش دبستانی سنین سه تا شش سالگی(دوره دوم کودکی)، و به همکاری دوره کودکستانی یا پیش دبستانی نام گذاری می شود. در این دوره، کودک بسیار پر تحرک و پرجنب و جوش است؛ به بازی علاقه فراوان دارد و بدان وسیله احساساتش را بروز می دهد و به شناخت محیط می […]

خصوصیات کودکان در دوره شیرخوارگی
مطالعه بیشتر

خصوصیات کودکان در دوره شیرخوارگی

خصوصیات کودکان در دوره شیرخوارگی دوره شیرخوارگی از تولد تا دو سالگی را شامل می شود. در لحظه تولد وابستگی فیزیولوژیک نوزاد به مادر پایان می یابد و به تدریج زندگی مستقل او آغاز می شود. نوزاد پس از تولد برای ادامه زندگی باید بتواند برخی از نیازهایش از جمله تنفس، تنظیم حرارت بدن، خواب […]

خصوصیات کودکان
مطالعه بیشتر

خصوصیات کودکان

خصوصیات کودکان آشنایی با خصوصیات کودکان برای کار کردن باآنان ضرورت دارد، زیرا بدون شناخت خصوصیات کودکان کار کردن با آنان غیر ممکن است. دوران کودکی که تولد تا حدود دوازده سالگی را در بر می گیرد به سه دوره شیرخوارگی، پیش دبستانی و دبستانی تقسیم می شود. در این بخش خصوصیات بهنجار رشد کودکان […]

اصول راهنمایی و مشاوره کودک
مطالعه بیشتر

اصول راهنمایی و مشاوره کودک

اصول راهنمایی و مشاوره کودک اصل به معنی بن، ریشه، و زیر بنا و قاعده یا قانون رفتار است. اصول راهنمایی و مشاوره کودک ماهیت عمل و نحوه فعالیت مشاور را مشخص می سازد. اصول راهنمایی و مشاوره کودک بدین شرح است: ۱٫ راهنمایی و مشاوره کودک یک روند مداوم ومستمر است و در هر […]

ضرورت راهنمایی و مشاوره کودک
مطالعه بیشتر

ضرورت راهنمایی و مشاوره کودک

ضرورت راهنمایی و مشاوره کودک تحقق اهداف آموزش و پرورش و ارضای نیازهای کودکان به طور مناسب، ضرورت راهنمایی و مشاوره کودک را ضرورت می بخشد. نیازهای کودکان از جمله نیازهای جسمانی و نیاز به ایمنی، محبت، احساس تعلق، ارزشمندی، اعتماد به نفس و خودشکوفایی از طریق اجرای برنامه راهنمایی و مشاوره کودک به طور […]

روان درمانی کودک
مطالعه بیشتر

روان درمانی کودک

روان درمانی کودک روان درمانی کودک تلاش تخصصی پویایی است که بدان وسیله درمانگر برای درمان کژ رفتاریها و اختلالات روانی، تغییر یا توقف علایم بیماری روانی و در نهایت دگرگون سازی شخصیت کودک در جهت معیارهای مطلوب فردی و اجتماعی اقدام می کند. از طریق روان درمانی به حل مشکلات کنشی درمانجو می پردازد […]

انواع مشاوره
مطالعه بیشتر

انواع مشاوره

انواع مشاوره انواع مشاوره از دیدگاههای مختلف به گونه های متعددی تقسیم می شود. این تقسیم بندی صوری است و به منظور سهولت عملکرد مشاور انجام می شود و عملا از همه انواع مشاوره، به طور هم زمان، استفاده می شود. انواع مشاوره از نظر موضوع به تحصیلی، شغلی، خانوادگی و بهداشتی و از نظر […]

اهداف راهنمایی و مشاوره کودک
مطالعه بیشتر

اهداف راهنمایی و مشاوره کودک

اهداف راهنمایی و مشاوره کودک بدون درک روشن از هدف نهایی فرد، شناخت دقیق رفتار ممکن نیست. اهداف راهنمایی و مشاوره کودک از دیدگاههای متعدد قابل بررسی است. راهنمایی و آموزش و پرورش از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و اهداف آنها موید یکدیگر است. اعمال برنامه های راهنمایی مناسب و پویا به غنای آموزش و پرورش […]

مشاوره کودک
مطالعه بیشتر

مشاوره کودک

مشاوره کودک معنی لغوی مشاوره عبارت است از: همکاری کردن و رای و نظر تخصصی دیگران را برای انجام دادن کاری جویا شدن. مشاوره کودک به منزله یک هنر، تعامل فعال حضوری بین مشاور و کودک است که بدان وسیله کودک پس از طرح مشکل با کمک مشاور تواناییها، امکانات و محدودیتهایش را می شناسد […]