اظهار عشق
خواندن ادامه

اظهار عشق

اظهار عشق اولین اظهار عشق مانند شکستن یک سد است، چرا که انبوه هیجانات و امیال نهفته در پشت این سد می تواند عواقب مختلف و ناشناخته ای به همراه داشته باشد. اظهارعشق می تواند« محبوب را فراری دهد » و یا « واکنش پذیرای او را به همراه داشته باشد». اظهار عشق پرده ها را […]

آگاهی از عشق
خواندن ادامه

آگاهی از عشق

آگاهی از عشق عشق معمولاً مدتها مخفی می ماند. مانند یک راز، مانند دانه ای در خاک تا زمانی که دانه ترک بردارد و آرام آرام سر از خاک در آورد. احساس این که « امری شگرف رخ داد است » ، « اتفاقی افتاده است »، آغاز یک حس درونی است. اولین دریافت عشق، […]

عشق یک سویه
خواندن ادامه

عشق یک سویه

عشق یک سویه عشق به کسی که هیچ احساسی در قبال ما ندارد، یا حتی از عشق ما به خودش خبر هم ندارد، عشق یک سویه است. عشق یک سویه بیشتر یک عشق ناکام است، آمیخته با رنج و سعادت، معجونی از سیه روزی و نعمت که سه چهارم دانشجویان حداقل یک بار آن را […]

عشق مانیایی
خواندن ادامه

عشق مانیایی

عشق مانیایی یکی از انواع عشق، عشق مانیایی است. عشق مانیایی عشق دیوانه وار است، همراه با اشتغال ذهنی وسواس گونه، حسادت، احساس مالکیت، ناامنی، علایم جسمانی و هیجانات شدیداً نوسانی. بسیاری از روانشناسان تأکید می کنند که عشاق مانیایی به لحاظ روان شناختی دچار مشکل میشوند. عشق مانیایی اغلب در اولین عشق دیده می […]

عشق ناگهانی
خواندن ادامه

عشق ناگهانی

عشق ناگهانی می دانیم که بسیاری از محققان، اندیشه و فکر را بر هیجان عشق مقدم می دارند . آنها معتقدند که احساس عشق به تدریج بین دو نفری که به ارتباط با هم می اندیشند، رشد می کند. از سوی دیگر اکثر افرادی که هیجان را بر فکر مقدم می دانند، عشق را بیشتر […]

خصوصیات فرد عاشق
خواندن ادامه

خصوصیات فرد عاشق

خصوصیات فرد عاشق فرد عاشق ویژگی های خاصی دارد. و کسی که عا شق شده باشد این ویژگی ها را می فهمد. حتماً این جملات را شنیده اید: ”عاشقی؟!“ یا ”عاشق شده ای!“. اینها همه اشاره به ویژگی های فرد عاشق دارد. در زیر به طور خلاصه خصوصیات فرد عاشق از لحاظ روانی جسمانی، آمده […]

تسهیل کننده های عشقی
خواندن ادامه

تسهیل کننده های عشق

تسهیل کننده های عشق عشق در برخی از زمانها، موقعیتها و شرایط راحت تر به سراغ آدمی می آید و گو این که آدمی آماده پذیرش عشق است. این عوامل تحت سه عنوان عوامل عمومی، عوامل موقعیتی و عوامل فردی در زیر به صورت خلاصه آمده است. الف – عوامل عمومی ۱- آ شنایی: گذران […]

انتخاب عشقی و تکمیل کار ناتمام کودکی
خواندن ادامه

انتخاب عشقی و تکمیل کار ناتمام کودکی

انتخاب عشقی و تکمیل کار ناتمام کودکی هرکودک دو خواسته اصلی دارد: ۱- عشق پدر و مادر ر ا دریافت کند. ۲- پدر و مادرش به یکدیگر عشق بورزند. بسیاری از ما در کودکی خود نتوانسته ایم به این دو خواسته ی اصلی خود برسیم ودر این باره ناکام شده ایم. بنابراین همیشه این دو […]

تاثیر روابط موضوعی بر انتخاب عشقی
خواندن ادامه

تأثیر روابط موضوعی بر انتخاب عشقی

تأثیر روابط موضوعی بر انتخاب عشقی اگر عشق بازگشت به خانه باشد مهمترین عنصر در این بازگشت، اعضای اصلی خانواده یا همان موضوعات اصلی زندگی هر فرد، هستند. موضوعات اصلی آنهایی هستند که اولین ارتباطات ر ا با آنها داشته ایم، پدر، مادر، برادر و خواهر در خانواده های هسته ای و دیگرانی که در […]

بازگشت به خانه یا فرار از خانه
خواندن ادامه

بازگشت به خانه یا فرار از خانه

بازگشت به خانه یا فرار از خانه کاغذ سفیدی بردارید. کلمه ی « خانه » را بالای صفحه بنویسید. به کودکی خود بروید. به « خانه » فکر کنید و هر کلمه ی که در مورد « خانه » به ذهنتان می رسد را بنویسید. حالا کلمه ی «خانه» را از بالای صفحه پاک کنید […]