مشاوره سالمندان با خاطره پردازی
مطالعه بیشتر

مشاوره سالمندان با خاطره پردازی

مشاوره سالمندان با خاطره پردازی پیشتر این نگرش در میان متخصصان حرفه ای وجود داشت که باید از خاطره پردازی جلوگیری کرد؛ زیرا برای سالمندان خوب نیست که در گذشته زندگی کنند؛ واقعیت حال امروز بسیار مهم تر از داستان پردازی درمورد زندگی گذشته است. خوشبختانه زمان عوض شده و فعالیتهای مبتنی بر خاطره پردازی، […]

انتخاب مشاور برای افراد سالمند
مطالعه بیشتر

انتخاب مشاور برای افراد سالمند

انتخاب مشاور برای افراد سالمند کار با افراد سالمند کاری تخصصی است که نیاز به ویژگی های معینی دارد، گر چه، لزوماً به آموزش اضافی نیازی نیست. ویژگی های فردی بی شماری در کار با سالمند مطرح می باشد، که جوان بودن مشاور یکی از آنهاست. به عنوان مثال، ظاهر جوان و با نشاط مشاور […]

تعهد در دوران نامزدی
مطالعه بیشتر

تعهد در دوران نامزدی

تعهد در دوران نامزدی بدون تعهد هر رابطه ای سطحی، ظاهری و بدون سمت و سو خواهد بود. هر آشنایی معطوف به ازدواج پس از مدتی اگر به تعهد خاصی نرسد، در واقع یک آشنایی ناکام خواهد بود. در مورد تعهد دادن و قول ازدواج دو مشکل اصلی وجود دارد. یکی این که برخی افراد […]

ازدواج اجباری
مطالعه بیشتر

ازدواج اجباری

ازدواج اجباری لازم است به این نکته توجه کنیم که نباید افراد برای ازدواج باهم در اجبار باشند. لازم است که افراد با رضایت باهم ازدواج کنند. در صورتی که فردی نخواهد با کسی ازدواج کند، هرچند دلایل او منطقی و درست هم نباشد، به نفع هردو نفر است که باهم ازدواج نکنند و چه […]

تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی
مطالعه بیشتر

تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی

تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی بررسی یکی از مشکلات روزمره افراد جامعه قرن بیستم میباشد. در تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی بررسی میگردد که آیا شبکه ی جهانی اینترنت به عنوان یک مشکل در زندگی شما بروز کرده است یا خیر. در سالهای اخیر تحقیقات موسسسات و محققان ، شواهدی یال بر وجود اختلالی به نام اعتیاد […]