تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی

تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی

تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی بررسی یکی از مشکلات روزمره افراد جامعه قرن بیستم میباشد. در تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی بررسی میگردد که آیا شبکه ی جهانی اینترنت به عنوان یک مشکل در زندگی شما بروز کرده است یا خیر. در سالهای اخیر تحقیقات موسسسات و محققان ، شواهدی یال بر وجود اختلالی به نام اعتیاد به اینترنت فراهم آورده است و ما را از خطرها و مضرات این اختلال بر حذر داشته است. بنابر این جوامع باید پیش از گسترش بیشتر این فن آوری، اصل آموزش عمومی را فراموش نکنند. در ضمن، استفاده کنندگان باید از این ابزار بهره برداری هدفمند کنند و شرایطی برای آنان پیش نیاید که فن آوری مورد نظر خلا روانی و عاطفی و اجتماعی زندگی آنان را پر کند. مشترکان اینترنت باید بدانند این ابزار بیش از هر چیزی برای تسریع انتقال اطلاعات ابداع شده و جنبه تفریحی ندارد و برای استفاده از این ابزار باید برنامه زمانی و اهداف مشخصی داشت.

تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی

۱- چقدر پیش می آید که بیش از حدی که در نظر دارید روی خط اینترنت بمانید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۲- چقدر پیش می آید که برای گذراندن وقت بیش تری با اینترنت، از انجام دادن برخی امور منزل بگذرید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۳- چقدر پیش می آید که استفاده از اینترنت را به گذراندن وقت با همسرتان ترجیح بدهید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۴- چقدر پیش می آید که در اینترنت با سایر مشترکان ارتباط برقرار کنید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۵- اطرافیانتان چقدر در مورد وقتی که صرف اینترنت می کنید گله مندند؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۶- مقدار وقتی که صرف اینترنت می کنید چقدر در نمرات و عملکرد تحصیلی شما تاثیر می گذارد؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۷- چقدر پیش می آید که قبل از انجام دادن سایر امور، به سراغ ایمیل خود بروید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۸- استفاده از اینترنت چقدر در قوه تولید و خلاقیت شما تاثیر گذاشته است؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۹- وقتی کسی از شما می پرسد آیا روی خط اینترنت هستید یا نه، چقدر موضع تدافعی می گیرید و سعی در مخفی کاری دارید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۱۰- چقدر سعی می کنید با فکر به اینترنت فکرهای ناخوشایند مربوط به زندگی را از ذهن خود بیرون کنید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۱۱- چقدر انتظار می کشید تا مجددا روی خط اینترنت بروید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۱۲- چقدر بر این باورید که زندگی بدون اینترنت خسته کننده، بی معنا و بدون لذت می شود؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۱۳- از دست کسی که در هنگام استفاده از اینترنت مزاحم شما شود چقدر عصبانی می شوید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۱۴- چقدر بخاطر استفاده از اینترنت از خواب خود می زنید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۱۵- وقتی از اینترنت استفاده نمی کنید، چقدر به استفاده از اینترنت فکر می کنید ودر مورد آن به تخیل فرو می روید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۱۶- چقدر پیش می آید که به هنگام استفاده از اینترنت به خودتان بگویید :” چند دقیقه دیگر کار کنم، بعد خاموشش می کنم”.
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۱۷- چقدر پیش می آید که سعی کنید از مدت استفاده خود از اینترنت کم کنید، ولی شکست بخورید؟

۱۸- چقدر پیش می آید که مدت استفاده از اینترنت را از دیگران مخفی کنید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۱۹- چقدر پیش می آید که تصمیم بگیرید وقت بیش تری را با دیگران بگذرانید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

۲۰- چقدر پیش می آید که هنگام ختموش بودن اینترنت احساس افسردگی، بد خلقی یا عصبانیت کنید و وقتی دوباره دستگاه را روشن می کنید، سرحال شوید؟
۱٫ خیلی کم ۲٫ گاهی اوقات ۳٫ معمولا ۴٫ خیلی ۵٫ همیشه

=======================================

جواب و نحوه ی محاسبه تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی

– چنانچه نمره شما بین ۲۰ تا ۴۹ باشد، کمی بیش از حد معمول از اینترنت استفاده می کنید؛ اما نگران نباشید چون بر میزان استفاده خود از اینترنت تسلط دارید.

– چنانچه نمره شما بین ۵۰ تا ۷۹ باشد، تا حدی دچار مشکل هستید و باید مراقب تاثیراستفاده از این فن آوری بر زندگی خودتان باشید.

– چنانچه نمره شما بین ۸۰ تا ۱۰۰ باشد، استفاده از اینترنت مشکلات شدیدی در زندگی شما ایجاد کرده است و مشکلات شما دقیقا به خاطر میزان و نحوه استفاده شما از این فن آوری است.

برچسب ها

اعتیاد اینترنتی ( 1), تست اعتیاد اینترنتی ( 1), تست روانشناسی ( 3), تست روانشناسی اعیتاد اینترنتی ( 1), تست روانشناسی اینترنتی ( 2), روانشناسی ( 5),