تردید در دوران عقد
مطالعه بیشتر

تردید در دوران عقد

تردید در دوران عقد بسیار پیش می آید که در این دوران همسران نسبت به ازدواج خود تردید پیدا کنند. بسیاری از این تردیدها ناشی از استرس و اضطرابهای افراد است اما برخی دیگر ناشی از واقعیتهایی است که مشاهده می کنند. تردیدی که ناشی از استرس ازدواج و مسائل حاشیه ای آن باشد طبیعی […]

مشکلات و مزایای دوران عقد
مطالعه بیشتر

مشکلات و مزایای دوران عقد

مشکلات و مسائل دوران عقد شامل پنج مسأله و موضوع می شود. موضوعات فردی، موضوعات بین فردی، موضوعات مربوط به خانواده ی همسر، موضوعات بین خانواده ها و موضوعات مربوط به خانواده ی خود.   انواع مشکلات دوران عقد موضوعات فردی تشکیل خانواده و ازدواج امری است که با استرس و فشار روانی همراه است. […]

تجربه زندگی مشترك بدون تجربه عقد
مطالعه بیشتر

تجربه زندگی مشترک بدون تجربه عقد

تجربه زندگی مشترک بدون تجربه عقد برخی از خانواده ها به دلیل تعجیل یا به دلیل مسائل اقتصادی و هزینه های مراسم مختلف، عقد و عروسی را باهم برگزار می کنند یا به عبارت دیگر پس از دوران نامزدی با برگزاری همزمان عقد و عروسی دختر و پسر را به خانه ی بخت می فرستند. […]

تجربه ی عقد بدون تجربه ی نامزدی
مطالعه بیشتر

تجربه ی عقد بدون تجربه ی نامزدی

تجربه ی عقد بدون تجربه ی نامزدی برخی از خانواده ها تجربه ی نامزدی را از دختر و پسر خود سلب می کنند و به دلایل مذهبی و قانونی پس از دوران کوتاه آشنایی، آنها را به سمت عقد و دوران عقد، هدایت می کنند. نبود تجربه ی نامزدی شرایط ویژه ای را بر دختر […]

ضرورتهای دوران عقد
مطالعه بیشتر

ضرورتهای دوران عقد

ضرورتهای دوران عقد به طور سنتی اکثر افراد ازدواج را یک تصمیم می دانند اما ما معتقدیم که ازدواج یک فرایند است. فرایند، ترجمه ی کلمه ی Process است که ریشه لاتین آن به معنی« پیش رفتن » است و تلویحاً پیشرفت گام به گام به سوی هدفی را می رساند. (دکتر پورافکاری، فرهنگ جامع […]