تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی
مطالعه بیشتر

تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی

تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی بررسی یکی از مشکلات روزمره افراد جامعه قرن بیستم میباشد. در تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی بررسی میگردد که آیا شبکه ی جهانی اینترنت به عنوان یک مشکل در زندگی شما بروز کرده است یا خیر. در سالهای اخیر تحقیقات موسسسات و محققان ، شواهدی یال بر وجود اختلالی به نام اعتیاد […]

تست روانشناسی مقیاس عشق - عاشق بودن
مطالعه بیشتر

تست روانشناسی مقیاس عشق – عاشق بودن

آیا عاشق هستید؟ تست روانشناسی مقیاس عشق – عاشق بودن زیر در دانشگاه نورس ایسترن بوستون تهیه شده است. برای پاسخگویی به این پرسشنامه، فقط به طرف مقابل عشق خود بیندیشید و پاسخ دهید. بعد نتایج خود را با نتایجی که در پیوست آمده مقایسه کنید. بهتر است نتیجه ی هر سوال از تست روانشناسی […]