تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی

تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی بررسی یکی از مشکلات روزمره افراد جامعه قرن بیستم میباشد. در تست روانشناسی اعتیاد اینترنتی بررسی میگردد که آیا شبکه ی جهانی اینترنت به عنوان یک مشکل در زندگی شما بروز کرده است یا خیر. در سالهای اخیر تحقیقات موسسسات و محققان ، شواهدی یال بر وجود اختلالی به نام اعتیاد […]