تست روانشناسی سازگاری ازدواج

تست روانشناسی سازگاری ازدواج

تست روانشناسی سازگاری ازدواج

برقراری و حفظ روابط با جنس مقابل جنبه ای از سازگاری است که سهم عمده ای در زندگی ما دارد و روابط متقابل که با دیگران داریم از جمله فرزندان، دوستان، شریک زندگی، و پدر و مادر در چگونگی درک خودتان، نقش مردانه یا زنانه ای که می پذیریم و آنگونه که هستیم تاثیر بسیار عمده ای دارد.

نوع روابط عادتی افراد در طول زندگی بیشتر از سن طرفین بر موفقیت زناشویی تاثیر دارد. ازدواج اساسی ترین رابطه شخصی است که بین افراد وجود دارد که بیشتر افراد برای رفاه فردی و روانی آن را حفظ می کنند. اهمیت و امکانات برای یادگیری تحصیل مهارتهای زندگی زناشویی را القا می کند که جامعه و فرد باید در پی آن باشند. حیف است که اجازه داده شود ازدواج به شکست بینجامد، در حالی که هم به اندازه کافی اطلاعات موجود است که آن را موفق سازد و هم برای همگی مان اهمیتی اساسی دارد.

 

 

دستورالعمل برای پر کردن تست روانشناسی سازگاری ازدواج

در زیر ۱۰ سوال داده شده که باید به صورت بلی یا خیر پاسخ داده شود. پس از انتخاب بلی یا خیر علامت ( √) بزنید. دامنه تغییر مقیاس درجه بندی از ۱۰+ (حداکثر سازگاری) تا ۱+ (حد اقل سازگاری) تغییر می کند. از موقعیت های مشکوک و مبهم بگذرید.

 

برای روشن شدن موضوع مثالی ذکر می شود:

آیا با همسرتان دعوا می کنید؟

√بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

چون من بعضی وقتها با زنم دعوا می کنم پس پاسخ مثبت داده ام و علامت ( √) را روی نقطه چهارم از مقیاس درجه بندی قرار می دهم.

 

 

ارزش معادل شماره ها

شماره معنی شماره
۱ حداقل سازگاری
۲ کمی بیشتر از حداقل
۳ تا حدی سازگاری
۴ تقریبا سازگاری
۵ سازگاری در حد متوسط
۶ کمی بیشتر از متوسط
۷ سازگاری آشکار
۸ سازگاری آشکارتر
۹ سازگاری معنا دار
۱۰ حداکثر سازگاری

 

 

جدول نمره گذاری:

شماره سوال ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ کل
نمره

 

 

 

تست روانشناسی سازگاری زناشویی (فرم الف) فقط برای شوهران

۱- آیا هنوز هم به مناسبت های خاصی در سال، مانند روز تولد، روز ازدواج و مانند آن بنحو غیر منتظره، برای زنتان هدیه می خرید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۲- آیا دوست دارید در حضور دیگران از زن خود انتقاد کنید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۳- آیا زنتان را در مخارج خانه آزاد گذاشته اید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۴- آیا به خلق خوی زنانه همسرتان بی توجه هستید، تا حدی که در دوره خستگی، عصبیت و تحریک پذیری هم به کمک او نمی روید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۵- آیا ساعت فراغت تان را با زن تان می گذرانید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۶- آیا آمادگی های زن تان را فقط در موارد منفی با زنان دیگر مقایسه می کنید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۷- آیا به زندگی عقلائی زنتان، دوستان او، کتابهایی که می خواند و نظر او درباره مسائل مدنی اهمیت کافی می دهید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۸- آیا زنتان را از رفتن بیرون از خانه و معاشرت با غریبه ها منع می کنید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۹- آیا در بعضی موارد زنتان را تحسین می کنید و به دنبال فرصت هایی می گردید که از او قدردانی کنید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۱۰- آیا موقع خرید پوشاک و لوازم آرایش، جهت انتخاب به همسرتان کمک می کنید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

 

*******************************************************

 

تست روانشناسی سازگاری زناشویی (فرم ب ) فقط برای زنان

۱- آیا به شوهرتان در امور تجاری آزادی کافی می دهید و از انتقاد از همکاران، دوستان و ساعاتی که با آنها صرف می کنید، خودداری می کنید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۲- آیا حداکثر کوشش تان را می کنید که خانه جالب و جاذب باشد؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۳- آیا سعی می کنید برنامه غذایی روزانه طوری باشد که شوهرتان هرگز قبل از آمدن به سر سفره نتواند حدس بزند؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۴- آیا درک معقولی از کار خود دارید و می توانید درباره آن با شوهرتان گفتگو کنید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۵- آیا از برخورد با شوهرتان بر سر مشکلات مالی خانواده اجتناب می کنید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۶- آیا از آمدن پدر و مادر و منسوبان شوهر به منزلتان ناراحت می شوید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۷- آیا به لباس پوشیدن به رنگ و مدلی که شوهرتان دوست دارد یا ندارد توجه نمی کنید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۸- آیا دلواپس نظرات شوهرتان راجع به موضوعات مشترک مورد علاقه تان هستید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۹- آیا به علایق شوهرتان اهمیت نمی دهید، بطوری که مانع اوقات فراغت او می شوید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

۱۰- آیا محافظه کار هستید و راجع به اخبار روز بحث نمی کنید، در نتیجه در علائق روشنفکری همسرتان مفید واقع نمی شوید؟

بلی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ خیر

 

 

*******************************************************

 

تفسیر نمرات برای همسران ۲۰ تا ۳۰ ساله و ۳۱ سال و بالاتر

 

دامنه نمره شوهران ۲۰ تا ۳۰ ساله دامنه نمره زنان ۲۰ تا ۳۰ ساله تفسیر دامنه نمره شوهران ۳۱ سال و بالاتر دامنه سنی زنان ۳۱ سال و بالاتر
۸۵ به بالا ۸۴ به بالا عالی ۸۲ به بالا ۸۰ به بالا
۸۵- ۷۰ ۸۴-۷۶ خوب ۸۲-۷۵ ۸۰-۷۶
۶۹- ۴۹ ۷۵-۵۶ متوسط ۷۴-۵۵ ۷۵-۵۶
۴۸-۳۶ ۵۵-۴۱ نارضایت بخش ۵۴-۳۳ ۵۵-۳۱
۳۵-۰ ۴۰-۰ خیلی نارضایت بخش ۳۲-۰ ۳۰-۰

 

برچسب ها

تست ازدواج ( 1), تست روانشناسی ( 3), تست روانشناسی سازگاری ازدواج ( 1), تست روانشناسی عشق ( 2), تست سازگاری ازدواج ( 1), تست سازگاری زناشویی ( 1), تست عاشقی ( 2), تست عشق ( 2), روانشناسی ازدواج ( 1), روانشناسی زناشویی ( 1), روانشناسی سازگاری ازدواج ( 1),