نقش مسكن در ازدواج

نقش مسکن در ازدواج

نقش مسکن در ازدواج

تهیه مسکن مناسب بر عهده ی پسر است. در دوران عقد از پسر و خانواده ی او انتظار می رود که مسکن مناسبی را تهیه کنند تا در پایان این دوران، عروس و داماد زندگی مشترک و جدید خود را در آن آغاز کنند.
همانگونه که جهیزیه دارای معانی ضمنی است. مسکن نیز معانی استعاری به غیر از واقعیت خود مسکن دارد. خرید مسکن یا استیجاری بودن آن، متراژ، سال ساخت و محلی که مسکن در آن واقع است می تواند واقعیت مسکن را تحت الشعاع قرار دهد. اما ازمسکن معمولاً معانی استعاری کمتری برداشت می شود. جهیزیه بیشتر مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد تا مسکن. موضوعی که در مورد مسکن معمولاً مورد توجه و بحث و مناقشه قرار می گیرد محل آن از نظر دوری یا نزدیکی به خانه ی پدری داماد است.
برخی از افراد ترجیح می دهند به د لایل اقتصادی یا عاطفی در خانه ی پدری یا نزدیک به خانه پدری سکنی گزینند. معمولاً عروس و خانواده ی عروس در قبال چنین تصمیمی واکنش نشان می دهند و یا حتی اگر واکنش هم نشان ندهند از این امر چندان راضی نیستند. سکونت در خانه ی پدری داماد معمولاً عواقبی را برای خانواده ی جدید به دنبال خواهد داشت. اولین مسأله ای که ایجاد می شود کمرنگ شدن استقلال خانواده ی جدید است. سکونت در خانه پدری برای پسر بیشتر به معنای وابستگی به پدر و خانواده ی اصلی، برداشت می شود. سکونت در خانه پدر به معنای عدم جدایی از پدر و محیط فیزیکی خانه برای پسر است. یعنی مردی که هنوز از پدر خود جدا نشده است و این به معنای وابستگی است. سکونت در خانه ی پدری یا نزدیک به خانه ی پدری در صورتی که به دلیل وابستگی اقتصادی یا وابستگی عاطفی پسر به پدر یا مادر باشد، مخربترین نتایج را در پی خواهد داشت. پسری که به استقلال اقتصادی یا استقلال عاطفی نرسیده باشد اصولاً برای تشکیل خانواده صاحب صلاحیت نیست و فرد نامناسبی برای ازدواج است. تحقیقات نشان می دهد که وابستگی عاطفی یا اقتصادی یکی از همسران به خانواده ی اصلی یکی از عوامل پیش بینی کننده طلاق است (گلدریک).
دومین مسأ له ای که سکونت در خانه پدری یا نزدیک به خانه پدری باعث خواهد شد افزایش تعاملات عروس به عنوان یک عضو جدید با دیگر اعضای خانواده داماد است. روابط این عضو جدید هرچه به آرامی با دیگر اعضا شکل بگیرد تعارضات و مشکلات کمتر خواهد بود و طبیعتاً برای حل تعارضات فرصت بیشتری وجود دارد. درصورتی که تعاملات به حداکثر برسد احتمال حل تعارضات کاهش خواهد یافت. با افزایش تعارضات و عدم حل آنها رابطه عروس با خانواده ی داماد تخریب می شود و رابطه ی عروس و داماد نیز متأثر خواهد شد.
همان طور که بیان شد، دو مسأله اصلی در مورد سکونت در خانه پدری داماد برای خانواده ی جدید مطرح است اول وابستگی عاطفی یا اقتصادی داماد به خانواده ی اصلی خود و دوم تعارضات عروس با خانواده ی داماد است. در مورد محل سکونت عروس و داماد به نظر می رسد وجود فاصله ای مناسب هم از خانواده ی داماد و هم از خانواده ی عروس بهترین گزینه است. سکونت در خانه پدری داماد یا عروس به نظر می رسد مشکلات و مسائل متعددی را به دنبال خواهد داشت و تنها در شرایط استثنایی قابل بررسی است.

نقش مسکن در ازدواج

برچسب ها

ازدواج ( 11), روان شناسی ( 15), مسکن ( 1), مشاوره ( 30), مشاوره آنلاین ( 14), مشاوره ازدواج ( 30), نقش مسكن در ازدواج ( 1),