مشاوره با معلولین جسمی - حرکتی

مشاوره با معلولین جسمی – حرکتی

مشاوره با معلولین جسمی – حرکتی

تعریف واژه معلولیت جسمانی، آنچنان که تصور می شود، چندان هم ساده نیست. برای پرداختن به، مشاوره با معلولین جسمی – حرکتی و مسائل مرتبط، از جمله؛ سازگاری پس از بروز معلولیت، باید معلولیت جسمانی را در بافتی که فرد در آن قرار دارد، در نظر گرفت. واژه هایی همچون؛ آسیب شناسی بیماری، بیماری و نقص را پیشنهاد کرده است. آسیب شناسی بیماری، عامل یا ترکیبی از عواملی است که، در نتیجه آن سلامت زیستی فرد رو به وخامت می گذارد. بیماری، هنگامی رخ می دهد که، ارگانیسم می کوشد تا به حالت سلامتی قبلی خود باز گردد. بیماری ها ممکن است به دلیل عفونت، سرایت، تروما یا دلایل آسیب شناسانه دیگری، نیز بروز کند که، در برخی مواقع به اختلال یا نقصی در افراد منجر می گردند.

بیماری، بر روی پیوستاری قرار دارد که، یک سوی آن حالت حاد و سوی دیگر آن، مزمن می باشد و در برخی مواقع، جسم انسان به طور موقت دچار ناکارآمدی می شود. به هر حال، آنچه حالت مزمن نام دارد، می تواند به نقص در فرد منجر شود. نقص، اثر باقی مانده ای از بیماری یا اختلال می باشد و با ویژگیهای خاصی تعریف می شود که، در نهایت به محدودیت یا فقدان توانایی در انجام کارهای روزمره، منتهی می گردد. معمولا، می توان نقص ها را از نظر پزشکی یا طبی مشخص کرد و یا می توان در نتیجه محدودیت عملکرد عاطفی (مانند اسکیزوفرنیا)، یاعملکرد حسی (ناشنوایی و نابینایی)؛ عملکرد هوشی (عقب ماندگی ذهنی) یا عملکرد جسمانی (قطع عضو) تلقی کرد.

هنگامی که، فردی به طور دائم یا طولانی مدت دچار نقص شود، به گونه ای که، قادر به انجام کارکردهای کلیدی و اساسی زندگی خود نمی باشد، آن فرد معلول تلقی می شود، بنابراین، معلولیت اصطلاح یا واژه ای است که با توجه به شدت محدودیت عملکرد فرد در زندگی تعریف می شود. در ایالات متحده امریکا، معلولیت به طور سنتی با اصطلاحات یا واژگان اقتصادی تعریف می شود.

برای مثال، برای آنکه فردی بتواند، بیمه اجتماعی معلولین را دریافت کند، باید نقصی داشته باشد که توانایی فرد را برای انجام کار یا شغل، محدود کرده باشد. به طور کلی، معلولیت به هر گونه محدودیت یا نقص  یا مشکل در توانایی انجام یا عمل به آنچه نرمال یا طبیعی در نظر گرفته می شود؛ اطلاق می گردد. معلولیت جسمانی، غالبا برای نقص های جسمانی مانند، نقص عضو یا ضایعات نخاعی به کار می رود. هر چند که، ممکن است برخی از بیماری های مزمنی همانند، سرطان یا دیابت را هم شامل گردد.

مسائلی که در مشاوره بامعلولین جسمی – حرکتی مطرح می گردد، عبارتند از؛ انگیزه مراجع، مشکلات عاطفی همراه با معلولیت، چالش های متعددی که، در برگیرنده سازگاری یا آموختن سازگار شدن یا مدارا با معلولیت می باشند.

 

 

مشاوره با معلولین جسمی – حرکتی

برچسب ها

مشاوره با معلولین ( 1), مشاوره با معلولین جسمی ( 1), مشاوره با معلولین جسمی- حرکتی ( 1), مشاوره با معلولین حرکتی ( 1), مشاوره معلولین ( 1),