مشاوره با سالمندان

مشاوره با سالمندان

مشاوره با سالمندان

یک رویکرد کلی ومهم برای موفقیت آمیز شدن مشاوره با سالمندان، برخورد با آنها به عنوان افراد بزرگسال است. سالمندی یک مرحله خاص در زندگی و شامل رشد مداوم است. وقتی مشاوران مهارت های اصلی در مشاوره با سالمندان را نشان می دهند، مثل منعکس کردن احساسات، محتوی یا معنی حرف ها و گفته ها، پرسیدن سوالات باز پاسخ، نشان دادن اعتبار و صحت احساسات و افکار، و نشان دادن مغایرت بین حرف و عمل درمانجو به شیوه ای نرم و مهربانانه، سالمندان احساس آزادی می کنند و علاقمند می شوند تا به کندوکاو در مشکلات خود یا در مسائل مرتبط با سازگاری بپردازند و احتمال دارد به مشاوره یا روان درمانی واکنش خوب و صحیح نشان دهند.

روش دیگر برای تقویت تغییر در سالمندان، تغییر دادن نگرش اطرافیان آنهاست. بسیاری از نگرش ها، باورها و عقاید اطرافیان در نگرش سالمندان به خودشان تاثیر منفی می گذارند. بسیاری از سالمندان مثل سالمندان رفتار و عمل می کنند زیرا اطرافیان آنها این نوع رفتار را تشویق و حمایت می کنند. به عقیده بعضی روانشناسان، جامعه امریکا پیری را با از کارافتادگی معادل می داند و الویت های خود را بر این اساس، و به ترتیب، معین می کند. به همین دلیل، برای غلبه بر محدودیت های تحمیل شده به سالمندان و مبارزه با کلیشه های فکری دیگران، مشاوران هم باید آموزگار باشند و حقایق را به سالمندان وخانواده های آنان بیاموزند، و هم باید به وکیل و “صدای” سالمند تبدیل شوند و با باورهای غلط و رایج در جامعه ای بسازند که در آن، سالمندان رفتار به شیوه سالمندان (رفتار طبق انتظارات دیگران) را متوقف کنند و خودشان باشند نه کسی که دیگران می خواهند.

در مشاوره با سالمندان، مشاوران باید با سالمندان رفتار احترام آمیز داشته باشند و تلاش کنند در سیستم خانوادگی و اطرافیان آنها تغییراتی به وجود آورند، اما، علاوه بر اینها، باید به سالمندان یاری برسانند تا مشکلات خاص و ضروری خود را حل کنند. خدمات مشاوره ای برای سالمندان زمانی بیشتر از همیشه موثر واقع می شوند که قابل تعمیم و عمل گرایانه باشند، مثلا، به آنها مهارت هایی یاد دهند و روی راه حل مشکلات تمرکز کنند.

در مورد سالمندان مبتلا به بیماری آلزایمر، مشاوره مبتنی بر نظریه های راجرز و کارکاف می تواند در مراحل اولیه این بیماری مفید واقع شود. مشاوره گروهی، بر اساس نظریه اگزیستانسیال یالوم، می تواند به اعضای خانواده کمک کند تا همزمان با پیشرفت آلزایمر، با آن کنار بیایند.

رویکردهای سایکوداینامیک طراحی شده برای کار با سالمندان، به منظور دستیابی به بینش تلاش می کنند و می خواهند فرایند های ناهشیاری را که در زندگی روز به روز فرد تاثیر می گذارد کشف کنند. با کار روی این فرایندهای ناخودآگاه، مراجعان اطلاعات جدید و پنهانی را کشف می کنند که به آزاد شدن آنها از قید و بند مسائل قدیمی می شود، مسائلی که قبلا آنها را محدود کرده بودند.

روان درمانی تحلیلی شناختی یا CAT روان درمانی روابط شیء را با روان درمانی شناختی ترکیب میکند. این نوع روان درمانی روی معنای مشترک در داستان زندگی درمانجو تمرکز می کند و بر اهمیت دیالوگ تاکید دارد. در کل، روان درمانی تحلیلی شناختی به بررسی تروماهای زندگی در گذشته و نقش آنها در تولید مشکلات روانی امروز می پردازد و برای این کار، کل داستان زندگی یک فرد را در نظر می گیرد.

روان درمانی میان فردی روی روابط میان فردی پر تلاطم یا مشکل دار تمرکز دارد و هدف آن کمک به درمانجو برای ایجاد روابط میان فردی سازگارانه از طریق ایجاد تغییراتی در نقش ها، بیان احساسات، و ایجاد مهارت های میان فردی بهتر است.

یکی از رایج ترین انواع روان درمانی شناختی – رفتاری (CBT) است که در آن افکار و رفتارهای ناسازگارانه شناسایی و به چالش کشیده می شوند تا با افکار و رفتارهای سازگارانه تر جایگزین شوند.

از تکنیکهای رفتار درمانی منطقی – هیجانی (REBT) برای افزایش تفکر منطقی و کاهش اضطراب درباره پیر شدن استفاده شده است و این تکنیک ها در برخی سالمندان بسیار موفقیت آمیز عمل کرده اند.

تکنیکی به نام مرور ساختاری زندگی بر اساس مراحل هشتگانه اریکسون قرار دارد و یک روش خاص برای هدایت سالمندان در جهت مرور خاطرات زندگیشان است. این روش در شش تا هشت جلسه یک ساعته انجام می گیرد و در هر جلسه یک یا دو مرحله از مراحل هشتگانه رشد اریکسون بازبینی می شود.

مشاوره با سالمندان

برچسب ها

سالمندان ( 1), مشاوره ( 30), مشاوره با سالمندان ( 1),