عشق با گذر زمان تغییر می كند

عشق با گذر زمان تغییر می کند

عشق با گذر زمان تغییر می کند

عشق زمان نامزدی با عشق پس از ازدواج متفاوت است. پیش از ازدواج، عشق، بیشتر بر پایه ی جذابیت جسمانی، صمیمیت و شور و شوق است اما برای افرادی که ازدواج کرده اند، بیشتر معنای محبت و وفاداری می دهد. طبیعی است که شدت و شور و اشتیاق یک ارتباط در خلال زمان تغییر کند و خیلی معمول و رایج است که شدت آن پس از ازدواج کاهش پیدا کند. پس از ازدواج، ما خیلی بیشتر از آنچه که عادت داشته باشیم، با هم هستیم و حتی ممکن است از این با هم بودن خسته شویم.
در تحقیقی که در آمریکا از تازه عروس و دامادها شده است، تقریباً نیمی از آنها درباره ی تداوم ازدواجشان شک داشته اند؛ چرا که مسایل و مشکلات معنی دار زناشویی را در خلال سال اول ازدواج تجربه کرده بودند. نزدیک به ۴۰ % از آنها ازدواج را سخت تر از آنچه که انتظارش را داشتند، یافتند و یادآور شده اند که همسر آنها بیش از قبل انتقاد می کند.
علی رغم همه ی اینها، بسیاری از مردم سالهای اول ازدواج را بهترین و شیرین ترین سالها می دانند. اما در واقع سازگاری با یک نفر دیگر برای اکثر مردم سخت است. نرخ طلاق در سا لهای اول ازدواج بیشتر است.تصور دو مرغ عشق در لانه ای کوچک، به نظر می رسد در مورد انسانها تصور صحیح و درستی نباشد. واقعیت چیز دیگری است.

عشق با گذر زمان تغییر می کند

برچسب ها

روان شناسی ( 15), عشق ( 18), عشق با گذر زمان تغییر می كند ( 1), مشاوره ( 30), مشاوره آنلاین ( 14), مشاوره ازدواج ( 30),