ضرورت راهنمایی و مشاوره کودک

ضرورت راهنمایی و مشاوره کودک

ضرورت راهنمایی و مشاوره کودک

تحقق اهداف آموزش و پرورش و ارضای نیازهای کودکان به طور مناسب، ضرورت راهنمایی و مشاوره کودک را ضرورت می بخشد. نیازهای کودکان از جمله نیازهای جسمانی و نیاز به ایمنی، محبت، احساس تعلق، ارزشمندی، اعتماد به نفس و خودشکوفایی از طریق اجرای برنامه راهنمایی و مشاوره کودک به طور مناسب و مطلوب برآورده می شود.
پیشرفت و تعالی هر مملکت به کارآمد بودن نظام آموزش و پرورش ان کشور وابسته است. سرمایه گذاری و برنامه ریزی در آموزش و پروش ابتدایی، نوعی سرمایه گذاری دراز مدت، ولی پرسود است و هرگونه بی توجهی به آن جامعه و کشور را با خسارت و ضایعات جبران ناپذیری مواجه خواهد ساخت. اهداف اصلی آموزش و پرورش ابتدایی عبارتند از: آشنا ساختن کودکان با زندگی اجتماعی، ایجاد و تقویت توانایی و مهارت گوش دادن، سخن گفتن درست، تفکر و استدلال، درک ارزشها، آموزش خواندن، نوشتن و حساب کردن و تربیت دینی و اخلاقی. در تمام این موارد از طریق راهنمایی و مشاوره، کودکان، مربیان و والدین در شناختن بهتر و بیشتر خصوصیات این دوره و دریافت راه حلهای مناسب برای مشکلات موجود هدایت می شوند و ضرورت راهنمایی و مشاوره کودک نمایان می شود.
کودکان در روند رشد و زندگی روزمره با مشکلاتی مواجه می شوند که اگر به موقع برطرف نشود، در دوره های حاد وشدید خواهد شد. عواطف، رفتار و احساسات کودکان انعطاف پذیر است و هر گونه اقدام پیشگیرانه و درمانی موجب رشد یک شخصیت سالم و متعادل در سالهای آتی می شود. مشاور با کمک والدین و مربیان می تواند کودک را در رفع مشکلات و ایجاد رفتارهای مناسب یاری دهد.

ضرورت راهنمایی و مشاوره کودک

برچسب ها

راهنمایی و مشاوره ( 1), ضرورت راهنمایی کودک ( 1), ضرورت راهنمایی و مشاوره کودک ( 1), ضرورت مشاوره کودک ( 1), مشاوره کودک ( 4), مشاوره و راهنمایی کودک ( 4),