انواع مشاوره

انواع مشاوره

انواع مشاوره

انواع مشاوره از دیدگاههای مختلف به گونه های متعددی تقسیم می شود. این تقسیم بندی صوری است و به منظور سهولت عملکرد مشاور انجام می شود و عملا از همه انواع مشاوره، به طور هم زمان، استفاده می شود. انواع مشاوره از نظر موضوع به تحصیلی، شغلی، خانوادگی و بهداشتی و از نظر اجرا به فردی و گروهی تقسیم می شود. در مشاوره فردی، مشاور در هر جلسه فقط با یک کودک به مشاوره می پردازد؛ در حالیکه در مشاوره گروهی تعداد کودکان در هر جلسه مشاوره بیش از یک نفر است.

مشاوره گروهی با کودکان

چون مشاوره گروهی با کودکان در سطح وسیعی انجام می شود، مشاور باید با نحوه تشکیل و اداره جلسه مشاوره گروهی آشنا باشد. مشاوره گروهی با کودکان یک سلسله فعالیتهای سازمان یافته است که با تعدادی کودک در زمان معینی در یک مکان انجام شود. هدف این فعالیتها در مرحله اول حل مشکل و در مرحله بعد پیشگیری از بروز مشکل است.
مشاوره گروهی با کودک باعث می شود: ۱) کودک با دیگران دوست شود؛ ۲) بداند که دیگران نیز مانند او مشکل دارند؛ ۳) حمایت و پذیرش دیگران را به دست آورد؛ ۴) از دیگران بیاموزد؛ ۵) احساساتش را بیان کند و به آرامش درون برسد؛ ۶) در مقایسه با دیگران خودش را بهتر بشناسد؛ ۷) انتقاد دیگران را با متانت و بردباری بپذیرد و ۸) برقراری روابط اجتماعی را بیاموزد.
مشاوره گروهی با کودکان همچنین از نظر زمان و هزینه در مقایسه با مشاوره فردی، مقرون به صرفه است و تصمیمات اتخاذ شده در گروه از ضمانت بیشتری برخوردار است.
مشاور که برای تشکیل گروه هدف یا اهداف معینی دارد در جلسه اول خود را به کودکان معرفی می کند و درباره گروه با آنان به گفتگو می پردازد و از کودکان می خواهد که خود را معرفی کنند و علایق و هدفهای خودرا مطرح سازند. سپس با توافق اعضای گروه حد و مرزی برای رفتارهای خاص در گروه معین می شود. برای آنکه مشاوره گروهی به نتایج موثری بیانجامد مشاور باید: ۱) علاوه بر ایفای نقش رهبری، خود نیز به عنوان یک عضو در بحثها و فعالیتهای گروهی شرکت کند؛ ۲) به همه کودکان توجه داشته باشد و مسائل آنان را به خوبی درک کند؛ ۳) همه کودکان را در فعالیت گروهی شرکت دهد و طوری عمل کند که هیچ کودکی خود را منزوی نسازد و ۴) در مواقع ضروری روشهای مناسبی برای حل مشکلات پیشنهادکند.(شفیع آبادی، ۱۳۸۸)

 

انواع مشاوره

برچسب ها

انواع مشاوره ( 1), مشاوره کودکان ( 1), مشاوره گروهی ( 1), مشاوره گروهی کودکان ( 1),