انتخاب مشاور برای افراد سالمند

انتخاب مشاور برای افراد سالمند

انتخاب مشاور برای افراد سالمند

کار با افراد سالمند کاری تخصصی است که نیاز به ویژگی های معینی دارد، گر چه، لزوماً به آموزش اضافی نیازی نیست. ویژگی های فردی بی شماری در کار با سالمند مطرح می باشد، که جوان بودن مشاور یکی از آنهاست. به عنوان مثال، ظاهر جوان و با نشاط مشاور در کار درمانی، برخی از درمان های هنری، پرستاری و مراقبت عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. غالباً مشاوران تا اندازه ای به عنوان شخصیت هایی دارای اقتدار، فهمیده، خردمند، قابل اعتماد مورد توجه قرار می گیرند و ترس و درد مراجعان را می شناسند و بار شنیدن رازهای نهفته انها را تقبل می کنند. این شیوه کار مشاوران با تجربه ای است که قبلاً مهارت لازم را در مشاوره کسب کرده اند و صلاحیت مکفی برای انجام کار را دارند. من مشاورانی را برای کار با سالمندان یا خانواده های آنها انتخاب می کنم، که تجربه کافی در مشاوره با افراد سالمند را داشته باشند. برخی از مشاوران قبلا زمینه های پرستاری یا مددکاری اجتماعی داشته اند و یا در مراکز گوناگون سالمندان مشغول به کار بوده اند. به طور کلی، انتخاب مشاوران میانسال بهتر است، زیرا آنها دارای والدینی پیرند که مشکلات مرتبط با سن پیری را دارند و در حال کنار آمدن با شرایط آنها (والدین) هستند. مشاوران نیازمند انعطاف پذیری بالایی اند، زیرا از این طریق بتوانند با برخی از قوانین سخت و محکمی که در اموزش های نخستین دانشگاهی به آنها آموخته شده است، خود را سازگار کنند. به ویژه هنگامی که مراجعان سالمند را در بیمارستان و یا در خانه آنها ملاقات می کنند، نیاز به شکیبایی بسیار دارند. وجدانی آرام به همراه مهربانی و شکیبایی با ارزش تر از کله ای پر از نظریه های روانشناسی است. من همیشه معتقد بودم که نظریه باید از عمل صادر شود، به جای اینکه عمل مشاوره ای خود را با انتظارات کتاب های نظریه پردازی تطابق دهیم. خرسندم که این ایده را در مجله “مشاوره روان پویایی” یافتم که در مقاله ای تحت عنوان “عملی که به نظریه منجر می گردد” به چاپ رسیده است.
از این طریق کارآموز بر چالش درونی خود تمرکز یافته تا زبان فردی خویش را برای بیان و توصیف تجربه اش بیابد و با مراجع خود تعامل کند. از شیوه نقادانه اش، بهره می گیرد، تا بتواند واژه استعاری و تخیلی را که در نظریه ها وجود دارند، به خدمت گرفته و از طریق آنها توانایی درک معانی رویاروی درمانبخش را دریابد.
تجربه زندگی همانند، تجربه بالینی با ارزش است. گاهی اوقات، با تجربه ترین مشاوران کسانی هستند که خودشان در زندگی ضربه های عاطفی و روحی را تجربه کرده اند و قادرند تا انها را در درمان های فردی خود به کار گیرند.
آنها باید بتوانند به گونه ای تخیلی به مرگ و کهولت خود نظری بیفکنند. آنها باید به بلوغ عاطفی رسیده باشند و شواهدی دال بر سلامتی روانی داشته باشند و بتوانند مسئولیت افکار و احساسات خود را به عهده گیرند و هر نوع تعصب های ریشه دار خود را تشخیص داده و بتوانند آنها را حل کنند. امید است که در ارائه هر خدمت مشاوره ای از هر دو جنس یعنی، مشاوران زن و مرد استفاده شود. واقعیت این است که بیشتر مشاوران را زنان سفیدپوست، طبقه متوسط و میانسال تشکیل می دهند. در صورتی که مشاوران دارای زمینه های فرهنگی گوناگون باید مورد توجه قرار گیرند و امکان استفاده از وجود آنها میسر گردد.
جملات فوق متضمن این است که آیا تا چه اندازه مشاور و مراجعی که به کار مشاوره می پردازند، با هم هماهنگند؟ یا ارائه خدمات مشاوره برای افراد سالمند نیز ارائه می شود؟ مورد دوم یعنی، مشاوران و مراجعان گاهی زیر چتر مساله سن قرار می گیرند. برای ارائه چنین خدماتی چندان معمول نیست که بتوان مشاوران را از ابتدا آموزش داد، اما آموزش بیشتر آنها باید همراه با نظارت، خواندن و مطالعه روزمره تشویق گردد.

انتخاب مشاور برای افراد سالمند

برچسب ها

انتخاب مشاور برای افراد سالمند ( 1), روانشناسی ( 5), مشاوره ( 30), مشاوره آنلاین ( 14), مشاوره سالمندان ( 4),