از احترام تا انتقاد

از احترام تا انتقاد

از احترام تا انتقاد

بعد از ازدواج دوره ای وجود دارد که همسران بیشتر انتقاد می کنند و کمتر یکدیگر رامی پذیرند. زمانی که عاشق فردی هستیم و با او ازدواج می کنیم، عشق ما باید میزانی از احترام و نزاکت را تضمین کند. اما اغلب با افراد غریبه و دوستان، با احترام و انعطاف پذیری بیشتری برخورد می کنیم. گویا که عقد ازدواج مجوزی است برای بی نزاکت بودن و گاهی ابزاری برای گستاخی و بی ادبی. شاید دلیل این اتفاق این باشد که زندگی مشترک و ناکامی دست در دست هم دارند. چرا که بعد از ازدواج از عادتهای همسرمان بیشتر آگاه می شویم و اغلب شاهد آنها هستیم و پذیرش عادتهایی که مایه ی ناراحتی ماست سخت تر می شود.
دیده می شود که برخی از همسران اسم کوچک یکدیگر را صدا نمی کنند بلکه فامیل یکدیگر را صدا می زنند. وقتی از آنها می پرسیم که مگر شما با هم صمیمی نیستیداین گونه یکدیگر را مخاطب قرار می دهید.پاسخ می دهند که:« می خواهید مانند زن و شوهرهای دیگر رویمان به روی هم باز شود و به یکدیگر بی احترامی کنیم ».
آنها این گونه برخورد کردن را دلیل بر احترام می دانند و از ترس اینکه مبادا روزی حرمت ها بین آنان فرو بریزد، از همان ابتدا حتی در صدا کردن نام یکدیگر هم حرمت نگاه میدارند. از طرف دیگر برخی از همسران به راحتی یکدیگر را مخاطب قرار می دهند. در صحبت آنها اوهوی، آهای، خره و … فراوان وجود دارد. از آنها که می پرسیم چرا این گونه با هم صحبت می کنید؟ پاسخ می دهند: «ما با هم صمیمی هستیم، با هم ندار هستیم و خودمانی هستیم». آنها این گونه برخورد کردن را دلیل بر صمیمیت می دانند.
همان طور که ملاحظه می کنید گویا در ذهن ما یک آشفتگی در مورد معنای احترام وجود دارد. به نظر می رسد که معنای احترام به همسر برای ما تعریف نشده است و نمی دانیم که احترام چیست و چگونه مصداق پیدا می کند. سؤال اساسی این است که احترام چیست؟ و مصداق آن کدام است؟
احترام به معنای حرمت داشتن و حفظ حریم است. حفظ حریم دیگری احترام به اوست. حفظ حد و مرزهای دیگری احترام به اوست. یکی از موارد احترام به دیگری وارد صحبت او نشدن است. وارد حریم نشدن همان طور که در کلام و صحبت به معنای احترام است در تمام حوزه های دیگر نیز به معنای احترام است. احترام به نظر دیگری، احترام به سلیقه ی دیگری، احترام به ارزش های دیگری، احترام به مالکیت دیگری، احترام به وقت دیگری، احترام به حق دیگری، احترام به کار دیگری، احترام به خواب دیگری، احترام به جسم دیگری، احترام به خانواد ه ی دیگری، احترام به دوست دیگری، احترام به نام دیگری و … همه مواردی از حفظ حریم است. ما از مثال نام شروع کردیم که چگونه یک زوج به نام یکدیگر احترام می گذارند و چگونه زوجی دیگر به نام یکدیگر بی حرمتی می کنند. همان طور که در این مثال مشاهده کردید در احترام به همسر شاهد یک پیوستار هستیم از پراحترامی تا بی احترامی. در موارد دیگر نیز ما شاهد همین پیوستار هستیم. در مورد مصداق احترام، بهترین مورد دوستی صمیمانه است. در دوستی صمیمانه،دوستان به یکدیگر احترام می گذارند در عین اینکه با هم صمیمی هستند. دوستان صمیمی نه پراحترامی می کنند و نه بی احترامی، چرا که اگر پراحترامی کنند صمیمی نیستند و اگر بی احترامی کنند دوست نیستند. در دوستی صمیمانه افراد در عین حال که با هم خودمانی و راحت هستند حریم های یکدیگر را حفظ می کنند و به هم احترام می گذارند. احترام به همسر همانند احترام به دوست صمیمی است و از همان الگو پیروی می کند.

از احترام تا انتقاد

برچسب ها

از احترام تا انتقاد ( 1), روان شناسی ( 15), مشاوره ( 30), مشاوره آنلاین ( 14), مشاوره ازدواج ( 30),