ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد

ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد

ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد

یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شود همسران احساس کنند که انطباق با ازدواج سخت و مشکل است، این است که آنها مشخصاً خیلی ایده آل گرا هستند. ارتباط پیش از ازدواج پر از افسانه و خیال پردازی است. به ویژه تصور این که بعد از ازدواج همه چیز به خیر و خوشی خواهد گذشت و تصور این که بعد از ازدواج خصوصیات ناخواسته و ناصحیح همسرمان تغییر خواهد کرد.
متأسفانه ازدواج نه تنها تغییردهنده ی افراد نیست، بلکه حتی فرآیند تغییر را هم آسان نخواهد کرد. به واقع ازدواج خصوصیات و ویژگی های نامطلوب را بزرگ و برجسته هم می کند.
اگر فردی پیش از ازدواج کثیف و شلخته باشد، بعد از ازدواج هم کثیف و شلخته خواهد بود. اما بعد از ازدواج این شلختگی، به صورت یک مشکل و معضل، بیشتر آشکار می شود. ازدواج کسی را تغییر نمی دهد، بلکه در واقع صفات نهفته ی آدمی را بیشتر و بهتر آشکار می کند. حال چه صفات مثبت باشد و چه صفات منفی. هیچ فردی با ازدواج تغییر نمی کند. تنها می تواند صفات و خصوصیات خود را بهتر ببیند، اگر اهل دیدن باشد.یک مورد جالب، خانمی بود که درباره ی ازدواجش چنین می گفت: با او در میهمانی آشنا شدم. بسیار محترمانه برخورد کرد. حتی در یک بحث روشنفکرانه وقتی من عصبانی شدم، او نهایت احترام و ادب را بجای آورد و من فکر کردم که او همیشه این گونه است. بنظرم مؤدب بود و با احترام برخورد می کرد و به همین دلیل با او ازدواج کردم.
جالب است بدانید که در طول شش ماه اول زندگی، همان آقا هشت مرتبه همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داد. خشونت و آزار او در ماههای بعد بیشتر و بیشتر شد، تا این که خانم بعد از گذشت یک سال برای طلاق اقدام کرد.

ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد

برچسب ها

ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد ( 1), روان شناسی ( 15), مشاوره ( 30), مشاوره آنلاین ( 14), مشاوره ازدواج ( 30),