افرادی که برای ازدواج با یکدیگر مناسب نیستند
خواندن ادامه

افرادی که برای ازدواج با یکدیگر مناسب نیستند

افرادی که برای ازدواج با یکدیگر مناسب نیستند افرادی که مناسب ازدواج هستند طبیعتاً برای ازدواج با هر فردی مناسب نیستند. به جز مناسب بودن فرد لازم است تناسب و مناسبت بین فردی نیز در میان باشد تا ازدواج موفقی صورت گیرد. اهم موارد نامناسب بین فردی یا نامناسب بودن دو نفر به قرار زیر […]

اختلال شخصیت و نامناسب بودن برای ازدواج
خواندن ادامه

اختلال شخصیت و نامناسب بودن برای ازدواج

اختلال شخصیت و نامناسب بودن برای ازدواج بیشتر گزینه های نامناسب برای ازدواج افرادی هستند که اختلال شخصیت دارند یا دارای برخی از ویژگی های اختلال شخصیت هستند. اختلال شخصیت توسط روانشناسان و روانپزشکان تشخیص داده می شود. تشخیص اختلال شخصیت کار ساده ای نیست و کاملاً تخصصی است. اختلال شخصیت، اختلال در شخصیت افراد […]

افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند
خواندن ادامه

افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند

افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند از افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند،باید پرهیز شود. برخی از خصلتها و ویژگیها هست، که ازدواج و زندگی مشترک را با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد ساخت. البته هیچ کدام ما بی عیب نیستیم و واضح است که هر کدام ما ضعفها و کاستیهای خاص خودمان را داریم. […]

دلایل درست و نادرست ازدواج
خواندن ادامه

دلایل درست و نادرست ازدواج

دلایل درست و نادرست ازدواج برای ازدواج کردن دلایل بسیاری وجود دارد، اما برای ازدواج نکردن دلیل آوردن اغلب سخت ومشکل است. در این قسمت دلایل درست ازدواج را که می تواند به ازدواج موفق منتهی شود، فهرست می کنیم و در آخر دلایل منفی و استدلالهایی که می تواند به یک ازدواج نافرجام منتهی […]

آیا عشق کافی است
خواندن ادامه

آیا عشق کافی است

آیا عشق کافی است پاسخ این سؤال هم پیچیده است و هم کاملاً ساده. دو نفر که عاشق یکدیگر هستند، هر کدام دیگری را ایده ال می داند. مانند دو نوازنده که هر کدام از دید دیگری بسیار زیبا و دلنشین می نوازد. اما بعد از ازدواج این دو نفر باید با هم یک آهنگ […]

مشاوره آنلاین قبل از ازدواج
خواندن ادامه

مشاوره آنلاین قبل از ازدواج

مشاوره آنلاین قبل از ازدواج معمولاً جامعه را در اولین تقسیم بندی به چند نهاد اصلی تقسیم می کنند. نهاد خانواده، نهاد آموزش، اقتصاد، حکومت و دین و در جوامع پیشرفته نهاد علم نیز در سده اخیر به نهادهای اجتماعی اضافه شده است. نهاد خانواده یکی از نهاد های مهم اجتماعی است که با ازدواج […]

مشاوره با سالمندان
خواندن ادامه

مشاوره با سالمندان

مشاوره با سالمندان یک رویکرد کلی ومهم برای موفقیت آمیز شدن مشاوره با سالمندان، برخورد با آنها به عنوان افراد بزرگسال است. سالمندی یک مرحله خاص در زندگی و شامل رشد مداوم است. وقتی مشاوران مهارت های اصلی در مشاوره با سالمندان را نشان می دهند، مثل منعکس کردن احساسات، محتوی یا معنی حرف ها […]

مشاوره توانبخشی
خواندن ادامه

مشاوره توانبخشی

مشاوره توانبخشی هدف اساسی این بخش آشنایی با مشاوره توانبخشی و نحوه به کارگیری نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی در این حیطه می باشد. در این بخش، نگاهی گذرا به تعاریف و واژه های تخصصی مرتبط با توانبخشی، اهمیت و ضرورت مشاوره توانبخشی، بررسی تاریخچه نظریه های مشاوره و روان درمانی و […]

مشاوره کودک
خواندن ادامه

مشاوره کودک

مشاوره کودک معنی لغوی مشاوره عبارت است از: همکاری کردن و رای و نظر تخصصی دیگران را برای انجام دادن کاری جویا شدن. مشاوره کودک به منزله یک هنر، تعامل فعال حضوری بین مشاور و کودک است که بدان وسیله کودک پس از طرح مشکل با کمک مشاور تواناییها، امکانات و محدودیتهایش را می شناسد […]

راهنمایی کودک
خواندن ادامه

راهنمایی کودک

راهنمایی کودک، که معنی لغوی آن هدایت، ارشاد و اداره کردن است، مفهوم و کاربرد گسترده ای دارد و پند و اندز و مطالعه کتاب، جدول یا مقاله و گوش دادن به یک سخنرانی و خطابه را شامل می شود. راهنمایی بصیرت کودک را در زمینه های گوناگون افزایش می دهد و موجبات رشد و […]