مشاوره سالمندان با خاطره پردازی
مطالعه بیشتر

مشاوره سالمندان با خاطره پردازی

مشاوره سالمندان با خاطره پردازی پیشتر این نگرش در میان متخصصان حرفه ای وجود داشت که باید از خاطره پردازی جلوگیری کرد؛ زیرا برای سالمندان خوب نیست که در گذشته زندگی کنند؛ واقعیت حال امروز بسیار مهم تر از داستان پردازی درمورد زندگی گذشته است. خوشبختانه زمان عوض شده و فعالیتهای مبتنی بر خاطره پردازی، […]

انتخاب مشاور برای افراد سالمند
مطالعه بیشتر

انتخاب مشاور برای افراد سالمند

انتخاب مشاور برای افراد سالمند کار با افراد سالمند کاری تخصصی است که نیاز به ویژگی های معینی دارد، گر چه، لزوماً به آموزش اضافی نیازی نیست. ویژگی های فردی بی شماری در کار با سالمند مطرح می باشد، که جوان بودن مشاور یکی از آنهاست. به عنوان مثال، ظاهر جوان و با نشاط مشاور […]

عشق با گذر زمان تغییر می كند
مطالعه بیشتر

عشق با گذر زمان تغییر می کند

عشق با گذر زمان تغییر می کند عشق زمان نامزدی با عشق پس از ازدواج متفاوت است. پیش از ازدواج، عشق، بیشتر بر پایه ی جذابیت جسمانی، صمیمیت و شور و شوق است اما برای افرادی که ازدواج کرده اند، بیشتر معنای محبت و وفاداری می دهد. طبیعی است که شدت و شور و اشتیاق […]

ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد
مطالعه بیشتر

ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد

ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شود همسران احساس کنند که انطباق با ازدواج سخت و مشکل است، این است که آنها مشخصاً خیلی ایده آل گرا هستند. ارتباط پیش از ازدواج پر از افسانه و خیال پردازی است. به ویژه تصور این که بعد از ازدواج […]

از احترام تا انتقاد
مطالعه بیشتر

از احترام تا انتقاد

از احترام تا انتقاد بعد از ازدواج دوره ای وجود دارد که همسران بیشتر انتقاد می کنند و کمتر یکدیگر رامی پذیرند. زمانی که عاشق فردی هستیم و با او ازدواج می کنیم، عشق ما باید میزانی از احترام و نزاکت را تضمین کند. اما اغلب با افراد غریبه و دوستان، با احترام و انعطاف […]

جشن ازدواج
مطالعه بیشتر

جشن ازدواج

جشن ازدواج جشن ازدواج یکی از مراسم اصلی ازدواج است که برخی به آن بسیار اهمیت می دهند و برخی دیگر به آن با بدبینی نگاه می کنند و درصدد حذف یا کاستن از آن هستند. برگزاری مراسم ازدواج کارکردهای متفاوتی دارد. مهمترین کارکرد مراسم ازدواج،رسمیت بخشیدن به ازدواج و زندگی مشترک عروس و داماد […]

نقش مسكن در ازدواج
مطالعه بیشتر

نقش مسکن در ازدواج

نقش مسکن در ازدواج تهیه مسکن مناسب بر عهده ی پسر است. در دوران عقد از پسر و خانواده ی او انتظار می رود که مسکن مناسبی را تهیه کنند تا در پایان این دوران، عروس و داماد زندگی مشترک و جدید خود را در آن آغاز کنند. همانگونه که جهیزیه دارای معانی ضمنی است. […]

نقش جهیزیه در ازدواج
مطالعه بیشتر

نقش جهیزیه در ازدواج

نقش جهیزیه در ازدواج جهیزیه تهیه ی وسایل خانه از طرف دختر است. اما جهیزیه به جز واقعیت آن که تهیه وسایل خانه است معانی دیگری را نیز دربردارد. داشتن و نداشتن جهیزیه، ارزش اقتصادی جهیزیه و کم و زیاد بودن آن، هرکدام معنای خاصی را نسبت به دختر و جایگاه او در زندگی آینده […]

مشکلات و مزایای دوران عقد
مطالعه بیشتر

مشکلات و مزایای دوران عقد

مشکلات و مسائل دوران عقد شامل پنج مسأله و موضوع می شود. موضوعات فردی، موضوعات بین فردی، موضوعات مربوط به خانواده ی همسر، موضوعات بین خانواده ها و موضوعات مربوط به خانواده ی خود.   انواع مشکلات دوران عقد موضوعات فردی تشکیل خانواده و ازدواج امری است که با استرس و فشار روانی همراه است. […]

تعریف دوران عقد
مطالعه بیشتر

تعریف دوران عقد

تعریف دوران عقد برخلاف تعریف نامزدی، تعریف عقد از نظر اکثر مردم تعریف مشخص و واحدی است. هرچند برخی از افراد در سالهای اخیر دوران عقد را با دوران نامزدی اشتباه گرفته اند. اما از نظر اکثر مردم دوران عقد به دورانی گفته می شود که با عقد ازدواج آغاز می شود و با شروع […]