مشکلات و مزایای دوران عقد
خواندن ادامه

مشکلات و مزایای دوران عقد

مشکلات و مزایای دوران عقد مشکلات و مسائل دوران عقد شامل پنج مسأله و موضوع می شود. موضوعات فردی، موضوعات بین فردی، موضوعات مربوط به خانواده ی همسر، موضوعات بین خانواده ها و موضوعات مربوط به خانواده ی خود.  موضوعات فردی تشکیل خانواده و ازدواج امری است که با استرس و فشار روانی همراه است. […]

تجربه زندگی مشترك بدون تجربه عقد
خواندن ادامه

تجربه زندگی مشترک بدون تجربه عقد

تجربه زندگی مشترک بدون تجربه عقد برخی از خانواده ها به دلیل تعجیل یا به دلیل مسائل اقتصادی و هزینه های مراسم مختلف، عقد و عروسی را باهم برگزار می کنند یا به عبارت دیگر پس از دوران نامزدی با برگزاری همزمان عقد و عروسی دختر و پسر را به خانه ی بخت می فرستند. […]

ضرورتهای دوران عقد
خواندن ادامه

ضرورتهای دوران عقد

ضرورتهای دوران عقد به طور سنتی اکثر افراد ازدواج را یک تصمیم می دانند اما ما معتقدیم که ازدواج یک فرایند است. فرایند، ترجمه ی کلمه ی Process است که ریشه لاتین آن به معنی« پیش رفتن » است و تلویحاً پیشرفت گام به گام به سوی هدفی را می رساند. (دکتر پورافکاری، فرهنگ جامع […]

تفاوت عقد با نامزدی
خواندن ادامه

تفاوت عقد با نامزدی

تفاوت عقد با نامزدی دوران عقد با دوران نامزدی به طور عمده در سه مقوله باهم تفاوت دارند که این تفاوتها عبارتند از الف) تعهد ب) ارتباط جنسی و ج) قطعیت. با عقد تعهد همسران با تعهدات قانونی و حقوقی همراه می شود. درصورتی که فردی به تعهد خود وفادار نباشد یا آن را برهم […]

تعریف دوران عقد
خواندن ادامه

تعریف دوران عقد

تعریف دوران عقد برخلاف تعریف نامزدی، تعریف عقد از نظر اکثر مردم تعریف مشخص و واحدی است. هرچند برخی از افراد در سالهای اخیر دوران عقد را با دوران نامزدی اشتباه گرفته اند. اما از نظر اکثر مردم دوران عقد به دورانی گفته می شود که با عقد ازدواج آغاز می شود و با شروع […]