علائم هشدار دهنده در ازدواج

علایم هشدار دهنده در ازدواج

علایم هشدار دهنده در ازدواج

خانم دکتر گلدریک « خانواده درمانگر » فهرست زیر را از علائم هشدار دهنده در ازدواج
ازدواج تهیه کرده است. این فهرست به ترتیب اولویت تهیه شده است و هر چه که یک
عامل در مرتبه ی بالاتری باشد احتمال مسأله دار شدن ازدواج و نهایتاً طلاق بالاتر است.
۱- زوجین به فاصله ی کوتاهی از یک فقدان معنی دار با هم آشنا شوند یا ازدواج کنند.
۲- آرزوی دور شدن از یک نفر در خانواده ی پدری عاملی برای ازدواج باشد.
۳- پیشینه ی همسران به طور معناداری متفاوت باشد (به لحاظ مذهبی، تحصیلی، طبقه یاجتماعی، قومیت و سن)
۴- زن و شوهر از جمع خواهر و برادری ناسازگار برخاسته باشند.
۵- زن و شوهر یا خیلی نزدیک به خانواده هایشان و یا خیلی دور از آنها سکونت داشته
باشند.
۶- زن و شوهر به لحاظ مالی یا عاطفی به خانواده های خود وابسته باشند.
۷- ازدواج قبل از سن بیست سالگی.
۸- مدت آشنایی و یا نامزدی کمتر از شش ماه باشد و یا این که بیشتر از سه سال به طول
انجامد.
۹- مراسم ازدواج بدون حضور خانواده یا دوستان فعلی انجام شود.
۱۰- زن، قبل از ازدواج حامله شود یا در خلال سال اول ازدواج حامله شود.
۱۱- همسران دوره ی کودکی یا نوجوانی خود را دوره ای ناشاد و بد محسوب کنند.
۱۲- همسران، رابطه ی ضعیفی با خواهر و برادران و یا والدین خود داشته باشند

 

علایم هشدار دهنده در ازدواج

برچسب ها

ازدواج ( 11), علایم هشدار دهنده در ازدواج ( 1), مشاوره ( 30), مشاوره آنلاین ( 14), مشاوره ازدواج ( 30),