عشق با گذر زمان تغییر می كند
مطالعه بیشتر

عشق با گذر زمان تغییر می کند

عشق با گذر زمان تغییر می کند عشق زمان نامزدی با عشق پس از ازدواج متفاوت است. پیش از ازدواج، عشق، بیشتر بر پایه ی جذابیت جسمانی، صمیمیت و شور و شوق است اما برای افرادی که ازدواج کرده اند، بیشتر معنای محبت و وفاداری می دهد. طبیعی است که شدت و شور و اشتیاق […]

ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد
مطالعه بیشتر

ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد

ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شود همسران احساس کنند که انطباق با ازدواج سخت و مشکل است، این است که آنها مشخصاً خیلی ایده آل گرا هستند. ارتباط پیش از ازدواج پر از افسانه و خیال پردازی است. به ویژه تصور این که بعد از ازدواج […]

ازدواج تنهایی و دلتنگی را از بین نمی برد
مطالعه بیشتر

ازدواج تنهایی و دلتنگی را از بین نمی برد

ازدواج تنهایی و دلتنگی را از بین نمی برد انسانها در بیشتر جوامع گویا تمایل دارند که نسبت به ازدواج واقع بین نباشند. گاهی ازدواج را آن قدر دست بالا می گیریم که هرگز نمی توان به آن دست یافت، تا جایی که حتی در رؤیا هم قابل دسترسی نیست. پر از عشق، فداکاری، بچه […]

از احترام تا انتقاد
مطالعه بیشتر

از احترام تا انتقاد

از احترام تا انتقاد بعد از ازدواج دوره ای وجود دارد که همسران بیشتر انتقاد می کنند و کمتر یکدیگر رامی پذیرند. زمانی که عاشق فردی هستیم و با او ازدواج می کنیم، عشق ما باید میزانی از احترام و نزاکت را تضمین کند. اما اغلب با افراد غریبه و دوستان، با احترام و انعطاف […]

تردید در دوران عقد
مطالعه بیشتر

تردید در دوران عقد

تردید در دوران عقد بسیار پیش می آید که در این دوران همسران نسبت به ازدواج خود تردید پیدا کنند. بسیاری از این تردیدها ناشی از استرس و اضطرابهای افراد است اما برخی دیگر ناشی از واقعیتهایی است که مشاهده می کنند. تردیدی که ناشی از استرس ازدواج و مسائل حاشیه ای آن باشد طبیعی […]

جشن ازدواج
مطالعه بیشتر

جشن ازدواج

جشن ازدواج جشن ازدواج یکی از مراسم اصلی ازدواج است که برخی به آن بسیار اهمیت می دهند و برخی دیگر به آن با بدبینی نگاه می کنند و درصدد حذف یا کاستن از آن هستند. برگزاری مراسم ازدواج کارکردهای متفاوتی دارد. مهمترین کارکرد مراسم ازدواج،رسمیت بخشیدن به ازدواج و زندگی مشترک عروس و داماد […]

نقش مسكن در ازدواج
مطالعه بیشتر

نقش مسکن در ازدواج

نقش مسکن در ازدواج تهیه مسکن مناسب بر عهده ی پسر است. در دوران عقد از پسر و خانواده ی او انتظار می رود که مسکن مناسبی را تهیه کنند تا در پایان این دوران، عروس و داماد زندگی مشترک و جدید خود را در آن آغاز کنند. همانگونه که جهیزیه دارای معانی ضمنی است. […]

نقش مهریه در ازدواج
مطالعه بیشتر

نقش مهریه در ازدواج

نقش مهریه در ازدواج معمولاً قبل از عقد برای دختر مهریه ای معین می شود. معمولاً تعیین مهریه در یک جلسه خانوادگی با حضور اعضای اصلی خانواده دختر و پسر قبل از عقد، مشخص می شود. حضور در این جلسه خانوادگی نشان از اهمیت جایگاه فرد حاضر در خانواده دارد. معمولاً افرادی که به آن […]

نقش جهیزیه در ازدواج
مطالعه بیشتر

نقش جهیزیه در ازدواج

نقش جهیزیه در ازدواج جهیزیه تهیه ی وسایل خانه از طرف دختر است. اما جهیزیه به جز واقعیت آن که تهیه وسایل خانه است معانی دیگری را نیز دربردارد. داشتن و نداشتن جهیزیه، ارزش اقتصادی جهیزیه و کم و زیاد بودن آن، هرکدام معنای خاصی را نسبت به دختر و جایگاه او در زندگی آینده […]

مشکلات و مزایای دوران عقد
مطالعه بیشتر

مشکلات و مزایای دوران عقد

مشکلات و مسائل دوران عقد شامل پنج مسأله و موضوع می شود. موضوعات فردی، موضوعات بین فردی، موضوعات مربوط به خانواده ی همسر، موضوعات بین خانواده ها و موضوعات مربوط به خانواده ی خود.   انواع مشکلات دوران عقد موضوعات فردی تشکیل خانواده و ازدواج امری است که با استرس و فشار روانی همراه است. […]