خصوصیات کودکان در دوره دبستانی
مطالعه بیشتر

خصوصیات کودکان در دوره دبستانی

خصوصیات کودکان در دوره دبستانی دوره سوم کودکی که شش تا دوازده سالگی را در بر می گیرد ، به دوره دبستانی معروف و آغاز آموزش رسمی کودک است.کودک در این دوره، خواندن، نوشتن و حساب گردن را می آموزد، علاقمند است کارهایش را خوب انجام دهد، محتاطانه عمل می کند، اعتماد به نفس داردو […]

خصوصیات کودکان
مطالعه بیشتر

خصوصیات کودکان

خصوصیات کودکان آشنایی با خصوصیات کودکان برای کار کردن باآنان ضرورت دارد، زیرا بدون شناخت خصوصیات کودکان کار کردن با آنان غیر ممکن است. دوران کودکی که تولد تا حدود دوازده سالگی را در بر می گیرد به سه دوره شیرخوارگی، پیش دبستانی و دبستانی تقسیم می شود. در این بخش خصوصیات بهنجار رشد کودکان […]