خصوصیات کودکان در دوره دبستانی
خواندن ادامه

خصوصیات کودکان در دوره دبستانی

خصوصیات کودکان در دوره دبستانی دوره سوم کودکی که شش تا دوازده سالگی را در بر می گیرد ، به دوره دبستانی معروف و آغاز آموزش رسمی کودک است.کودک در این دوره، خواندن، نوشتن و حساب گردن را می آموزد، علاقمند است کارهایش را خوب انجام دهد، محتاطانه عمل می کند، اعتماد به نفس داردو […]

خصوصیات کودکان در دوره پیش دبستانی
خواندن ادامه

خصوصیات کودکان در دوره پیش دبستانی

خصوصیات کودکان در دوره پیش دبستانی سنین سه تا شش سالگی(دوره دوم کودکی)، و به همکاری دوره کودکستانی یا پیش دبستانی نام گذاری می شود. در این دوره، کودک بسیار پر تحرک و پرجنب و جوش است؛ به بازی علاقه فراوان دارد و بدان وسیله احساساتش را بروز می دهد و به شناخت محیط می […]

خصوصیات کودکان
خواندن ادامه

خصوصیات کودکان

خصوصیات کودکان آشنایی با خصوصیات کودکان برای کار کردن باآنان ضرورت دارد، زیرا بدون شناخت خصوصیات کودکان کار کردن با آنان غیر ممکن است. دوران کودکی که تولد تا حدود دوازده سالگی را در بر می گیرد به سه دوره شیرخوارگی، پیش دبستانی و دبستانی تقسیم می شود. در این بخش خصوصیات بهنجار رشد کودکان […]