برخورد با عشق
خواندن ادامه

برخورد با عشق

برخورد با عشق رویارویی با عشق از آنجا که هیجان زیادی را در انسان به وجود می آورد، امر آسانی نیست. برای این که رویارویی و برخورد با عشق را بهتر تصویرسازی کنیم، از یک استعاره کمک می گیریم. « گاو بازی » یک سنت قدیمی اسپانیایی است، که هنوز دوام دارد. برخورد با هیجان […]

از عشق تا تردید
خواندن ادامه

از عشق تا تردید

از عشق تا تردید هر فرازی را نشیبی است و عشق نیز از این امر مستثنی نیست و هر چه آرمانگرایی عاشقانه در طول مدت عشق بیشتر باشد، ناامیدی و یأس پس از آن رنج آورتر و دردآورتر خواهد بود. البته تحقیقات هنوز این مسأله را توضیح نداده اند. گزارشهای فردی نشان می دهد، که […]

شناخت و هیجان در افراد عاشق
خواندن ادامه

شناخت و هیجان در افراد عاشق

شناخت و هیجان در افراد عاشق افراد عاشق بی تردید یکدیگر را با عینک خوشبینی، همراه با تحسین و ایده آل سازی می نگرند (هندریک و هندریک، ۱۹۸۸ ) و با لجاجت در فکر یکدیگر حضور دارند (آلاپاک، ۱۹۸۴ ). شاید به این دلیل که مدتی طولانی تر با هم باشند، با هم بودن را […]

دوری و همراهی در زمان عشق
خواندن ادامه

دوری و همراهی در زمان عشق

دوری و همراهی در زمان عشق افرادی که به یکدیگر عشق می ورزند، به شدت دوست دارند که وقت خود را با هم بگذرانند و همراه هم باشند. اما افرادی که به سرعت به سمت این فرایند می روند، اغلب به سرعت عشق خود را رنگ پریده می یابند و در مورد حیطه ی خصوصی، […]

اظهار عشق
خواندن ادامه

اظهار عشق

اظهار عشق اولین اظهار عشق مانند شکستن یک سد است، چرا که انبوه هیجانات و امیال نهفته در پشت این سد می تواند عواقب مختلف و ناشناخته ای به همراه داشته باشد. اظهارعشق می تواند« محبوب را فراری دهد » و یا « واکنش پذیرای او را به همراه داشته باشد». اظهار عشق پرده ها را […]

آگاهی از عشق
خواندن ادامه

آگاهی از عشق

آگاهی از عشق عشق معمولاً مدتها مخفی می ماند. مانند یک راز، مانند دانه ای در خاک تا زمانی که دانه ترک بردارد و آرام آرام سر از خاک در آورد. احساس این که « امری شگرف رخ داد است » ، « اتفاقی افتاده است »، آغاز یک حس درونی است. اولین دریافت عشق، […]

عشق یک سویه
خواندن ادامه

عشق یک سویه

عشق یک سویه عشق به کسی که هیچ احساسی در قبال ما ندارد، یا حتی از عشق ما به خودش خبر هم ندارد، عشق یک سویه است. عشق یک سویه بیشتر یک عشق ناکام است، آمیخته با رنج و سعادت، معجونی از سیه روزی و نعمت که سه چهارم دانشجویان حداقل یک بار آن را […]

عشق مانیایی
خواندن ادامه

عشق مانیایی

عشق مانیایی یکی از انواع عشق، عشق مانیایی است. عشق مانیایی عشق دیوانه وار است، همراه با اشتغال ذهنی وسواس گونه، حسادت، احساس مالکیت، ناامنی، علایم جسمانی و هیجانات شدیداً نوسانی. بسیاری از روانشناسان تأکید می کنند که عشاق مانیایی به لحاظ روان شناختی دچار مشکل میشوند. عشق مانیایی اغلب در اولین عشق دیده می […]

عشق ناگهانی
خواندن ادامه

عشق ناگهانی

عشق ناگهانی می دانیم که بسیاری از محققان، اندیشه و فکر را بر هیجان عشق مقدم می دارند . آنها معتقدند که احساس عشق به تدریج بین دو نفری که به ارتباط با هم می اندیشند، رشد می کند. از سوی دیگر اکثر افرادی که هیجان را بر فکر مقدم می دانند، عشق را بیشتر […]

خصوصیات فرد عاشق
خواندن ادامه

خصوصیات فرد عاشق

خصوصیات فرد عاشق فرد عاشق ویژگی های خاصی دارد. و کسی که عا شق شده باشد این ویژگی ها را می فهمد. حتماً این جملات را شنیده اید: ”عاشقی؟!“ یا ”عاشق شده ای!“. اینها همه اشاره به ویژگی های فرد عاشق دارد. در زیر به طور خلاصه خصوصیات فرد عاشق از لحاظ روانی جسمانی، آمده […]