مشاوره سالمندان با مرور زندگی
مطالعه بیشتر

مشاوره سالمندان با مرور زندگی

تمایل خودانگیخته برای معنا بخشیدن به زندگی فردی، غالباً به خود زندگینامه نویسی می انجامد. آنها(سالمندان) برای به تصویر کشیدن زندگی خویش روی کاغذ به انگیزه چندانی نیاز ندارد. هدف انها به ندرت انتشار آن به مثابه یک اثر است. معمولاً نویسنده مایل است سندی برای اعضای جوانتر خانواده بر جای گذارد تا دریابند که […]

مشاوره سالمندان با خاطره پردازی
مطالعه بیشتر

مشاوره سالمندان با خاطره پردازی

مشاوره سالمندان با خاطره پردازی پیشتر این نگرش در میان متخصصان حرفه ای وجود داشت که باید از خاطره پردازی جلوگیری کرد؛ زیرا برای سالمندان خوب نیست که در گذشته زندگی کنند؛ واقعیت حال امروز بسیار مهم تر از داستان پردازی درمورد زندگی گذشته است. خوشبختانه زمان عوض شده و فعالیتهای مبتنی بر خاطره پردازی، […]

مراجعان مشاوره سالمندی چه کسانی هستند؟
مطالعه بیشتر

مراجعان مشاوره سالمندی چه کسانی هستند

مراجعان مشاوره سالمندی چه کسانی هستند؟ غالباً این افراد بازنشسته اند، اما در طیف سنی گسترده ای قرار می گیرند که شامل ۶۰، تا بالای ۹۰ سال است. در واقع دشوار است که بتوان سن خاصی را برای پیری تعیین نمود. مراجعان مشاوره سالمندی در چه نوع دنیایی رشد و پرورش یافته اند؟ آنها در […]

انتخاب مشاور برای افراد سالمند
مطالعه بیشتر

انتخاب مشاور برای افراد سالمند

انتخاب مشاور برای افراد سالمند کار با افراد سالمند کاری تخصصی است که نیاز به ویژگی های معینی دارد، گر چه، لزوماً به آموزش اضافی نیازی نیست. ویژگی های فردی بی شماری در کار با سالمند مطرح می باشد، که جوان بودن مشاور یکی از آنهاست. به عنوان مثال، ظاهر جوان و با نشاط مشاور […]

مشاوره با سالمندان
مطالعه بیشتر

مشاوره با سالمندان

مشاوره با سالمندان یک رویکرد کلی ومهم برای موفقیت آمیز شدن مشاوره با سالمندان، برخورد با آنها به عنوان افراد بزرگسال است. سالمندی یک مرحله خاص در زندگی و شامل رشد مداوم است. وقتی مشاوران مهارت های اصلی در مشاوره با سالمندان را نشان می دهند، مثل منعکس کردن احساسات، محتوی یا معنی حرف ها […]