مشاوره با معلولین جسمی - حرکتی
مطالعه بیشتر

مشاوره با معلولین جسمی – حرکتی

مشاوره با معلولین جسمی – حرکتی تعریف واژه معلولیت جسمانی، آنچنان که تصور می شود، چندان هم ساده نیست. برای پرداختن به، مشاوره با معلولین جسمی – حرکتی و مسائل مرتبط، از جمله؛ سازگاری پس از بروز معلولیت، باید معلولیت جسمانی را در بافتی که فرد در آن قرار دارد، در نظر گرفت. واژه هایی […]

مشاوره توانبخشی
مطالعه بیشتر

مشاوره توانبخشی

مشاوره توانبخشی هدف اساسی این بخش آشنایی با مشاوره توانبخشی و نحوه به کارگیری نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی در این حیطه می باشد. در این بخش، نگاهی گذرا به تعاریف و واژه های تخصصی مرتبط با توانبخشی، اهمیت و ضرورت مشاوره توانبخشی، بررسی تاریخچه نظریه های مشاوره و روان درمانی و […]